McGowan anker ikke tingrettens dom

Den avsatte direktøren Jérémie McGowan har inngått forlik med Nordnorsk kunstmuseum. Han slipper å betale museets saksomkostninger på en halv million kroner.

Jérémie McGowan

DROPPER ANKE: Tidligere museumsdirektør, Jérémie McGowan har trukket anken av tingrettens dom av 12. mars 2021.

Foto: Johan Ante Utsi

McGowan har tidligere uttalt til NRK at han ble avskjediget fordi han satset på samisk kunst og saksøkte Nordnorsk kunstmuseum.

Disse påstandene har museets styreleder Grete Ellingsen tilbakevist.

Nå har partene kommet til enighet for å skape ro om saken.

Bråket rundt museet blusset opp for omtrent ett år siden da den tidligere direktøren fikk sparken.

McGowan måtte gå på dagen.

Dette ble starten på en debatt om hvordan styret hadde håndtert oppsigelsen.

Forlik

Ifølge museets uttalelse til pressen har de inngått en avtale med McGowan.

Grete Ellingsen, statsråd i kommunal- og moderniseringsdepartementet

TIL MUSEETS BESTE: – Museets oppgave, rolle og relevans skal hele tiden være fokuset for både styre, ledelse og administrasjon, og vi håper og tror at energien kan rettes mot dette nå, sier museets styreleder Grete Ellingsen.

Foto: Torbjørn Tandberg

Museet frafaller sine sakskostnader på over 500 000 kroner, som McGowan ble dømt til å betale til Nordnorsk kunstmuseum.

Til gjengjeld har han trukket anken av tingrettens dom av 12. mars i år.

Partene er dermed enige om å bære egne kostnader til behandlingen av anken.

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Vil ha ro

Styreleder Grete Ellingsen påpeker at de nå er opptatt av å få ro rundt museet.

De vil skape best mulig arbeidsforhold for de ansatte.

– Det er viktig for museet at vi har kommet til enighet med McGowan, og dermed kan restarte og se framover, skriver hun i pressemeldingen.

Jérémie McGowan

FORNØYD: Tidligere museumsdirektør, Jérémie McGowan, mener at partene nå har kommet til en fornuftig løsning.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

En ny runde i retten ville gjort dette vanskelig, utdyper hun i uttalelsen.

McGowan er også tilfreds med avtalen.

– Jeg synes dette er en bra og fornuftig løsning, er hans korte kommentar til NRK.

Under hans tid som direktør har Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø vunnet flere priser. Men så fikk plutselig Jérémie McGowan beskjed om å fratre med øyeblikkelig virkning.

Partene vil ikke kommentere avtalen ytterligere.

Nordnorsk Kunstmuseum i Sjøgata 1, Tromsø.

BILLEDKUNST OG KUNSTHÅNDVERK: Nordnorsk kunstmuseum er en norsk stiftelse med mål om å spre kunnskap og interesse for billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Hør podacast: