– Jeg er verken mann eller kvinne, jeg er Ánne Risten

Ánne Risten Sara (32) ønsker mer åpenhet i det samiske samfunnet og setter nå sin tillit til Sametinget etter at en egen melding om likestilling når er vedtatt.

Ánne Risten Sara

Ánne Risten Sara ønsker at det blir mer åpenhet og toleranse i det samiske samfunnet for ulike seksuelle legninger.

Foto: Privat

Ánne Risten Sara er kjent som en stjerne i reinkappkjøringsmiljøet.

Hen har også vært åpen om sin legning, men syns det er på tide at det blir mer åpenhet ellers i det samiske samfunnet.

Ønsker mer åpenhet

Det at man tør å snakke om saker som det ellers er stille om i Sápmi, er viktig for Sara

– Jeg ble født jente, men har aldri følt meg som en jente. Jeg har imidlertid aldri følt meg som en gutt heller.

I august opererte Ánne Risten bort brystene og nå føler hen seg hel.

Hen vil ikke kalle seg lesbisk eller heterofil, men kun som Ánne Risten.

– Det er et tema som er skult i samfunnet vårt og det snakkes ikke om det. Derfor er det nå på tide.

Gir et håp

Nå har Sametinget vedtatt «Sábme Jállu», en sametingsmelding om likestilling.

Karasjok

AKSEPT OG TOLERANSE: Sametinget må derfor gå foran for å fremme aksept og toleranse i samiske samfunn for ulike seksuelle legninger, skriver de i sametingsmeldingen.

Foto: / Nils John Porsanger/NRK

Meldingen tar for seg likestilling mellom kjønn, bekjempelse av vold i nære relasjoner, toleranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hatytringer og hatkriminalitet, toleranse for ulike seksuelle legninger.

Formålet med dette er å jobbe for at alle skal ha like rettigheter og muligheter.

Anne Henriette Reinås Nilut

KJÆRLIGHETEN ER GRENSELØS: Alle skal ha rett og mulighet til å elske hvem de vil, sier sametingsrepresentant Anne Henriette Nilut (NSR).

Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Sametingsrepresentant Anne Henriette Nilut har store forventninger til dette og tror at dette vil føre til tiltak som kommer alle til gode.

– Det er viktig og dette har noe for seg for alle i samfunnet vårt, sier Nilut.

Hun tror også at dette kommer til å ha mye å si for LHBTIQ og mennesker med ulike seksuelle legninger.

LHBTIQ brukes som norske samlebetegnelser for personer og grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Mange er redde

Sametingsmeldingen tar for seg at alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Mange homofile og lesbiske tør ikke fortelle om sin legning. De er redd for reaksjonene fra samfunnet rundt seg.

Nilut tar frem forskning som viser at andelen homofile og lesbiske som har forsøkt å ta sitt eget liv, er mer enn dobbelt så høy som blant heterofile.

– Et riktig veivalg

Nilut mener at denne meldinga må ses som et skritt på veien i utviklinga av sametingspolitikk for likestilling og likeverd. Hun mener at meldinga må resultere i konkret politikk, og en handlingsplan mot diskriminering i Sápmi.

Ánne Risten Sara støtter Nilut og mener at arbeidet som nå er i gang er viktig .

– Ja, det er viktig for meg og det er godt å se at Sametinget tar for seg akkurat dette. Verden er ikke slik vi tror, svart og hvit, men det finns mange farger.

Les også: Fikk spontanapplaus i Oslos gater