NRK Meny
Normal

Meldte seg ut av manntall – og påførte byråkrater hodebry

Jánoš Trosten kunngjorde nylig at han melder seg ut av Sametingets valgmanntall. Det har gitt departements- og sametingsansatte noe å gruble på. – En nøtt vi aldri har vært borti før, sier stabsleder ved Sametinget.

Jánoš Trosten på Sametinget

IKKE LENGER PÅ TINGET?: Det er mange år siden samepolitikeren Jánoš Trosten fikk påført stempelet som «stuntpolitiker». Nå har han «stuntet» igjen.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Han er kjent for sine friske og innimellom kontroversielle utspill. Nå har den mangeårige samepolitikeren meldt seg ut av Sametingets valgmanntall.

Dette fremkommer av en pressemelding fra Jánoš Trosten, som den samiskspråklige nettavisen Ávvir var først ute med å melde.

– Ved å stille til sametingsvalg, og det å være oppført i valgmanntallet, så er jeg på en måte med på å godta og legitimere statens undertrykkelse av samer. I dag fungerer Sametinget kun som pengeadministrator for staten.

– Det kan jeg ikke være med på lenger, sier Jánoš Trosten til NRK.

På tinget uten manntallsoppføring?

Men Trostens manntallsutmeldelse har fått byråkrater både i Oslo og i Karasjok til å klø seg godt i hodet.

For i Sameloven, som regulerer sametingsvalgene og Sametingets virke, heter det blant annet:

«Valgbar til Sametinget er alle som er innført i Sametingets valgmanntall (...)».

Men – verken i loven eller i den tilhørende forskriften er det formulert eksplisitte krav om at de som allerede er innvalgt til Sametinget som representanter eller vararepresentanter, må forbli manntallsoppførte så lenge de innehar vervet innenfor valgperioden.

Jánoš Trosten har ikke sagt fra seg sitt vararepresentantverv på Sametinget. Han har kun meldt seg ut valgmanntallet.

Dermed reiser spørsmålet seg:

Kan Jánoš Trosten møte på Sametinget som innkalt vararepresentant, når han ikke lenger er oppført i Sametingets valgmanntall?

Fortsatt velkommen i partiet

Duopmárfámohas Inger Eline Eriksen

MED ELLER UTEN JÁNOŠ?: Inger Eline Eriksen, sametingsrepresentant for Árja

Foto: Tor Egil Rasmussen

– Jeg er usikker på om Trosten kan møte på Sametinget for oss nå lenger. Men det forventer jeg at plenumsledelsen finner ut av.

Dette sier Trostens partikollega i Árja og sametingsrepresentant, Inger Eline Eriksen.

– Men forholdet mellom partiet og Trosten er ikke endret. Han er fortsatt like velkommen til å drive politikk for Árja, til tross for sin manntallsutmeldelse.

– Så hvis det er innenfor lov- og regelverk, så er Trosten altså velkommen til å møte på Sametinget som vararepresentant for Árja, hvis nødvendig?

– Ja, selvfølgelig, svarer Eriksen.

Mangler nøyaktig formulering

Randi Romsdal Balto

FØRST TJA – SÅ NEI TIL JÁNOŠ: Randi Romsdal Balto er plenumstabsleder på Sametinget.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Dette er en nøtt vi aldri har vært borti før på Sametinget.

Dette sier Randi Romsdal Balto når NRK første gang tar kontakt.

Plenumstabslederen kan ikke huske at det tidligere har hendt at sametingsrepresentanter eller -vararepresentanter melder seg ut av manntallet innenfor valgperioden.

Ved andregangs henvendelse fra NRK sier plenumstabslederen følgende:

– Nå har jeg fått forklart fra vår jurist at den som skal møte som representant på Sametinget, må være oppført i Sametingets valgmanntall.

– Med hvilken hjemmel kan man fastslå det?

– Nei, det er riktig at det i lovverket ikke står formulert nøyaktig slik. Men det har selvfølgelig med valgbarhet å gjøre. Den som melder seg ut av valgmanntallet er jo ikke lenger valgbar, forklarer Balto.

Departements-nøtt

Sametinget og sametingsvalget er Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde.

Men ei heller der kunne man på stående fot svare på om en manntallsutmeldt representant eller vararepresentant fortsatt har møterett på Sametinget.

Departementsansatte og -jurister er imidlertid satt på saken.

Uansett utfall avviser ikke Jánoš Trosten fra å møte på Sametinget.

– Dersom en eventuell innkallelse av meg som vara til Sametinget er innenfor formalitetene, så avviser jeg ikke å møte opp, sier Trosten.

«Samisk pynt»

– Kunngjøringen om å melde meg ut har jeg jobbet med i ukevis. Det er selvfølgelig langt fra gunstig å ikke være manntallsoppført, men jeg vil ikke være statens «samiske pynt» overfor det internasjonale samfunnet, sier Jánoš Trosten.

– For man kan nærmest ikke åpne avisen lenger, uten å lese at samer har mistet rettigheter, sier Trosten.

– Hva skal til for at du melder deg inn igjen i manntallet?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Ingenting er umulig i fremtiden. Men det er helt klart at man må erkjenne rettigheter overfor samene. Vi må få «autonomi» til å forme vår egen framtid, sier Trosten.