Jane Rita Mudenia

Jane Rita Mudenia er 6. kandidat på Ájas liste i valgkrets 1.

Hun er født i 1980. Bosatt i Vardø kommune.

I kommunen var 16 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet. I Vardø blir det kun anledning å avgi forhåndsstemme ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Jane Rita Mudenia

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

212 403

0

61 564

2007

170 994

4 993

48 100