NRK Meny
Normal

Jan Tore Sanner mener kommunereformen ikke kommer til å gå over

En stor del av folket i de samiske kommunene vil ikke ha endringer i kommunestrukturen, og enkelte mener at Finnmark ikke trenger å være med på dette nå. –Kommunereformen er ikke noe som går over, sier kommunalministeren.

Jan Tore Sanner forteller om kommunereformen

Kommunalminister Jan Tore Sanner forteller om samiske utfordringer i kommunereformen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Valglogo

– Kommunereformen kommer ikke til å gå over. Det har en sammenheng med at det er en del utfordringer som kommuner står overfor som man er nødt til å møte. Noen kommuner opplever fraflytning, andre kommuner opplever problemer med å rekruttere fagfolk og vi vet at de blir flere av de eldste eldre, slik at det er en del utfordringer som kommuner må håndtere, og derfor går ikke kommunereformen over.

Det forteller Jan Tore Sanner, og sier samtidig at dette er spørsmål som lokalpolitikere må diskutere fram mot neste vår, før man har egne innbyggerhøringer og involverer innbyggerne i prosessen.

– Bestemmer selv om de diskuterer dette i valgkampen

Kommunalministeren har de siste månedene vært mye på reise og fortalt hva de vil med kommunereformen. Han sier at kommunene selv må bestemme om de diskuterer saken i valgkampen.

– Det må man avgjøre lokalt hva som skal være viktige saker i lokalvalget. Det ville vært helt feil hvis jeg som statsråd med daglig jobb i Oslo skulle ha synspunkter på hva man skal diskutere i Kautokeino og Karasjok eller i andre kommuner i Finnmark. Her må man finne ut hvilke saker som er viktigst i lokalvalget.

Kommunereformen og kommunesammenslåinger er en sak som har blitt debattert mye og Sentio Research har intervjuet folk i forskjellige kommuner om hva de mener om dette.

Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være?

Kautokeino

Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene

18,7

Være egen kommune som i dag

72,2

Vet ikke/ingen mening

9,1

Karasjok

Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene

22,4

Være egen kommune som i dag

66,4

Vet ikke/ingen mening

11,1

Tana

Prosent

Sammenslåing med en eller flere av nabakommunene

29,5

Være egen kommune som i dag

61,1

Vet ikke/ingen mening

9,4

Samisktilbudet i kommunereformen

I meningsmålingen som Sentio Research har gjort for NRK Sápmi har de også spurt folk om samisktilbudet i kommunesammenslåingen.

Slik svarte folk i Kautokeino, Karasjok og Tana om de tror at det samiske tilbudet vil komme styrket, svekket eller uendret ut av en eventuell kommunesammenslåing:

Kautokeino

Prosent

Styrket

4,3

Svekket

67,3

Uendret

17,6

Vet ikke

10,8

Karasjok

Prosent

Styrket

14,4

Svekket

40,6

Uendret

21,8

Vet ikke

23,2

Tana

Prosent

Styrket

15,4

Svekket

21,8

Uendret

42,4

Vet ikke

20,3

Samisk språkutvalg og samerettsutvalg

Sanner sier at de har satt ned et språkutvalg etter en dialog med Sametinget. Regjeringen har også besluttet å gjenoppta arbeidet med å vurdere Samerettsutvalgets forslag til nye konsultasjonsregler.

– Vi har blitt enige om mandatet, utvalget har begynt å jobbe og de skal legge frem sin innstilling allerede første kvartal 2016. I tillegg har vi startet opp arbeidet igjen med samerettsutvalget, og der ligger det også mange viktige problemstillinger som kan bidra til å styrke de samiske interessene.

Han sier også at Sametinget spiller en viktig rolle og de har en god dialog med dem om kommunereformen.

– Når vi nå har tatt opp igjen arbeidet med samerettsutvalget så knytter en av diskusjonene der seg til konsultasjon mellom samiske interesser og kommunene. Der har vi ikke tatt stilling til hva som skal være løsningen, men det er et av temaene som nå skal diskuteres, sier Sanner.