Normal

Bekymret for internatskolen

Med bare fire elever på internatskolen for sør-samiske barn i Snåsa, bekymrer sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma seg for internatskolens fremtid.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma, sametingsråd for Åarjel-Saemiej Gielh, forran internatbarna på sameskolen i Snåsa.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg har lenge vært bekymret, spesielt for internatet der elevtallet har gått så dramatisk ned, sier Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Sameskolen i Snåsa hadde en gang 30 elever, nå er det bare 4 igjen på internatet, og 11 elever totalt på skolen.

Bedt kommunen om sette i gang tiltak

Sametingsrådsmedlemmet sier at hun har spurt kommunen om ikke det må settes i gang tiltak for å få opp elevtallet igjen. Hun mener det enkelt bør la seg gjøre å finne grunnen til hvorfor elevtallet har falt så drastisk.

– Svarene finnes, bare man tar kontakt med dem som har elever på skolen, og ikke minst tar kontakt med dem som har vært elever ved skolen tidligere, mener Jåma.

For Jåma er det ikke noe nytt at elevtallet er gått ned. Det har skjedd over tid.

– Jeg har etterlyst at noe må gjøres før det er for sent. Dette internatet er viktig, og det er viktig å ha dette tilbudet som man har klart å bygge opp.

Frykter stengte dører

Åarjel-Saemiej Gielh-politikeren frykter internatet blir nødt til å stenge, dersom elevtallet ikke tar seg opp igjen.

Likevel er hun optimist.

– Vi lever i en ny tid, så da må man se på nye løsninger. En av tingene man kunne gjort er å gi tilbud til barn fra andre områder om å bo på internatet i kortere eller lengre perioder.