NRK Meny
Normal

Ja til Hattfjelldal som samisk kommune

Regjeringen har besluttet å gå videre med Hattfjelldal kommunes søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er resultatet av dialogmøtet mellom Sametinget og kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, er positiv til søknader om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

–Det er viktig å støtte opp om det sørsamiske arbeidet i Hattfjelldal kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Søknad sendt i 2005

I første omgang betyr det at saken blir sendt på høring til berørte instanser. Hattfjelldal kommune søkte i oktober 2015 om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Sametinget støtter søknaden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsket å avvente den endelige rapporten fra Samisk språkutvalg før søknader om innlemmelse av nye kommuner ble behandlet. Departementet har nå vurdert saken på nytt og vil likevel gå videre med prosessen med å innlemme Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

Regjeringen positiv

–Regjeringen er positiv til at kommuner ønsker å gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Jeg har tro på at språkutvalgets forslag om mer fleksible løsninger kan bidra positivt i så måte. Jeg ser fram til å lese utvalgets endelige rapport når den kommer i september i år, sier kommunal- og miderniseringsmister, Jan Tore Sanner.

Kommunenes forpliktelser

Samisk språkutvalg har blant annet fått i oppdrag å se på ordningen med et forvaltningsområde for samisk språk. Det kan komme endringer i reglene om forvaltningsområdet som følge av utvalgets rapport.

Samisk språkutvalg kom 15. februar med sin første delrapport. Der skisserer utvalget en modell hvor kommunenes forpliktelser tilpasses språkenes situasjon i den enkelte kommunen.