Ittjij besa tjåhkanimev tjuovvot

Avtaárvvusasj varresvuodadievnastusá ságastuvvi stekkan uvsaj duogen.

Møte i STH-rådet om TDMS

Dát gåvvå vuoset ietjá STH-nammadustjåhkanimev guovvamánon, gå STH-nammadus ja Sámedikkeráde avtaárvvusasj varresvuodafálaldagáj birra ságastin.

Foto: Harrieth Aira

Nuppát bále la gå avtaárvvusasj varresvuodafálaldagá stekkan uvsaj duogen dágástalladuvvi.

STH-nammadus (suohkanoajve Stájgos, Divtasvuonas ja Hábmeris) le uddni Strávvásjnjunjen tjåhkanam gånnå ságastin avtaárvvusasj varresvuodafálaldagáj birra sámijda Nuortta-Sállton. Duodden lidjin gålmmå sáme ájrrasa dán tjåhkanimen.

Akta máhttelis tjoavddus dán ássjáj le guovlomedisijnalasj guovdátjav (TDMS) tsieggit Ájluovtan Divtasvuonan.

Ittjij besa tjåhkanimev tjuovvot

Sander Andersen

NRKa reportár Sander Andersen ittjij dáv tjåhkanimes besa tjuovvot.

Foto: Jan Eivind Johnsen

NRKa reportár Sander Andersen ittjij besa dáv tjåhkanimev tjuovvot ja sivádahttin dáv gå dát la barggotjåhkanibme.

– Sihtin tjåhkanit ja ságastit danna váni media. Dav majt uddni oadtjuv gullat madi lidjiv danna idedis le dát la barggotjåhkanibme, ja mån ittjiv oadtjo vásstádusáv jur manen mån ålgus håjgådalladuvviv.

Gålmmå sámeájrrasa li válljiduvvam dán bargguj. Guorrasin gus divna dán mærrádussaj?

– Gullunagi gåjt guorrasin dasi, ettjin moalgeda gå mån ålgus hæhttujiv mannat.

Ij TDMS

Dán tjåhkanimen ságasti gåktu ássjáj validit, ma li tjoavddusa ja gåktu tjoavddet avtaárvvusasj varresvuodafálaldagájt sámijda Nuortta-Sállton, diedet Andersen.

– Mij dåbddåp Divtasvuona suohkana vuojnov dán guovlomedisijnalasj guovdásjássjen, gå suohkan ij sidá dát galggá ásaduvvat. Valla båhtusa dán tjåhkanimes li dan esski soames tijma duogen. Dav majt lav gullam, la galggi tjoavddusijda gæhttjat ienni gå dåssju dav guovlomedisijnalasj guovdátjav ásadit.