Hopp til innhold

Iskkan rádona ja asbestta

Beardu gielda lea vuđolaččat iskkan ahte sáhttá go rádon ja asbeastta váikkuhit Setermoen skuvlla sisáibmui, čállá Nye-Troms neahttaáviisa. Gielda lea gulaskuddan Borasdávdaservviin ja Stáhta suonjarsuodjalusain, ja sii dáhkidit ahte asbeastta ja rádon skuvllas ii leat váralaš.

Korte nyheter

 • Aperuoppit: Ohcet lágasoktavuođaid Oslos

  Oslo gielda ja Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ohcet lágasoktavuođaid maŋŋá go olbmos gii guossuhii Norgga miessemánus, leat duođaštuvvon aperuoppit (apekopper). Dát olmmoš bođii muhtin riikkas Eurohpás gos dakkár ruoppit leat leavvan olbmuid gaskka.

  Olmmoš guossuhii Oslo miessemánu 6.-10.b. Olbmos ledje dávdamearkkat dán áigge, muhto dat ii duođaštuvvon ovdal go bođii ruoktut.

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Oallugat bohte vuosttildit sámevaši

  Oallugat bohte Bådådjo gávpogii vuosttildit sámevaši odne, maŋŋá go viđajahkásaš Magnus vásihii sámevaši Bådådjos miessemánu 17. beaivvi, Norgga nationálabeaivvi.

  – Dát guoská midjiide buohkaide. Mii leat suhttan, mii leat váivvis. Dat dovdo sihke váimmus ja gorudis go vásihat vaši ja nállevealaheami dálá áiggis Bådådjos. Dat guoská eambbosiidda go dušše sámi álbmogii.

  Nu dadjá Kalle Urheim, gii bovdii vuosttildeapmái ovttas nuoraidorganisašuvnnain Noereh:n.

  Geahča video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.