Iska mo boarrásiin lea báhkain

Boarrásiidministtar Åse Michaelsen (Frp) ávžžuha olbmuid iskat mo boarrásiiguin manná geat leat okto dáid báhkain. Dál lea dieđihuvvon báhkat sihke máddin ja davvin. Lagabui dahje badjel 30 lieggagráda ollu báikkiin.