Isak Mathis O. Hætta

Isak Mathis Olsen Hætta er toppkandidat på Dáloniid Listu/Fastboendes Liste i valgkrets 2.

Isak Mathis O Hætta
Foto: Piera Balto / NRK

Han er født 17. juli 1968. Utmarksfullmektig/saksbehandler i Kautokeino kommune.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Isak Mathis O. Hætta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

304 019

126 311

91 930

2007

286 843

169 955

86 405

Roller

Står oppført som styreleder og største eier i Kautokeino Villmarksenter AS, etablert i 2003. Daglig leder er Birgit Mariann Kemi. Driftsinntekter i 2007: 2.441.000 kr, resultat før skatt: minus 220.000 kr.

Står oppført som varamedlem til styret i Mikalsen Motor AS i Bjørnevatn, etablert i 2007. Styreleder, daglig leder og eier er Bjørnar Mikalsen. Driftsinntekter i 2007: 8.586.000 kr, resultat før skatt: 1.811.000 kr.

Varamedlem i styret til Naranas Veilag i Kautokeino, etablert i 2004. Daglig leder er Øystein Jørgensen. Styreleder er Isak Mathis Buljo.

Varamedlem i styret til Nord Troms Kraftlag AS, etablert i 1949. Daglig leder er Erling Stene Martinsen. Styreleder er Halvar Johan Solheim. Driftsinntekter i 2007: 103.420.000 kr, resultat før skatt: 65.817.000 kr.

Daglig leder i Team Kautokeino, etablert i 2000.

Sivilstand
Samboer Birgit Marianne Kemi

Barn
Per Jonas (1984-2001), Gáren Elle Márge født 1990, Niillas Issát Juhán født 2000

Utdanning
Samisk, Samisk høgskole
Samisk videregående skole i Karasjok

Yrkesbakgrunn
Utmarksfullmektig

Verv
1995-03 Kommunestyrerepresentant, Kautokeino
1999-03 Varaordfører, Kautokeino
1995-1999 Styremedlem i Teknisk styre, Kautokeino

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet

Språk
Samisk