Isabelle Strømme

Isabelle Strømme er 2. kandidat på lista til Samenes Folkeforbund samepolitiske enhet i valgkrets 7.

Hun er født 6. september 1978. Prosjekt Engineer. Bosatt i Lier.

I kommunen var sju personer innført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.395 personer i manntallet i 2005.

I Lier kommune blir det kun forhåndsstemming ettersom det var færre enn 30 manntallsførte.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Isabelle Strømme

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

275 069

0

92 347

2007

324 642

0

109 727