Inviterer til møte om luftambulanse

Mange har i sommer engasjert seg i diskusjonen om framtidig flyambulansetjeneste i Finnmark. Derfor inviterer Helse Nord til møte om luftambulanse.

Ambulansefly
Foto: Luftambulansetjenesten

Sist uttrykkes dette i et innlegg fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø m.fl. fredag 29. juli i Finnmark Dagblad.

Det skriver Helse Nord på sine nettsider.

Bakgrunnen er uro for at tilgjengeligheten til tjenesten blir svekket når et propellfly stasjonert i Alta, med beredskap halve døgnet, tas ut av tjeneste og erstattes med et jetfly med døgnkontinuerlig beredskap i Tromsø.

Jetflyet vil ikke kunne lande på kortbaneflyplassene og Helse Nord oppfatter at det er særlig dette som er årsaken til bekymringen. Derfor har de invitert både fagfolk og politikere til møter i Hammerfest tirsdag 27. september. Der Helse Nord vil redegjøre for de vurderinger som ligger bak endringene og diskutere de problemstillinger som er blitt tatt opp. ​

Flyambulansetilbudet mot 2030

Bakgrunnen for at Helse Nord nå planlegger endringer, er en ny anbudsperiode for flyambulansetjenesten for perioden 2019–2030. Helse Nords vurdering er at den samlede kapasitet og tilgjengelighet av flyambulansetjenester vil bli opprettholdt også for Finnmarks befolkning, selv om et dagfly i Alta erstattes med et jetfly med døgnberedskap i Tromsø.

Tromsø er navet i mye av transporten og derfor er det en fordel å ha stor kapasitet lokalisert der. I tillegg har jetflyet større kapasitet for å ta med seg spesialutstyr. Det er riktig at jetflyet ikke vil kunne lande på kortbaneflyplassene, men et jetfly er heller ikke unyttig for Finnmark, skriver Helse Nord videre.

Befolkningen i de tre kommunene med lang rullebane (Sør-Varanger, Alta og Porsanger) utgjør 45,3% av befolkningen i Finnmark. Bruken av jetfly på strekninger med mange transporter vil frigjøre kapasitet hos propellflyene.​

«Hvor blir flyene mest?»

Helse Nord RHF ser at det reises spørsmål om kapasitet i Finnmark, operasjonsmønstret til flyene («hvor blir de mest») og evt. konsekvenser for sykehustilbudet i Vest-Finnmark.

I likhet med veldig mange andre er Helse Nord RHF opptatt av at finnmarkingene, så langt som mulig, skal få sitt tilbud nært der de bor. Dette ligger også til grunn for utvikling av sykehustilbudet i Finnmark.

– Vi skal gi et kvalitetsmessig godt tilbud i moderne bygg med nytt sykehus i Kirkenes, nye tilbud og nye bygg i Alta, utvikling av Samisk helsepark i Karasjok og renovering/nybygg i Hammerfest. Med dette som bakteppe håper vi å treffe både politikere og fagfolk til møte i Hammerfest i slutten av september, skriver Helse Nord RHF til slutt.