Ung, samisk design i vinden

Nå får kreativ samisk ungdom en ny anledning til å delta i designkonkurranse.

Samisk design

Her viser Máret Elle Teigen Porsanger kjolen som hun vant publikumsprisen med i fjor.

Foto: Privat

HØR: PROSJEKTLEDER ELISABETH HEGGE GUTTORM

Det er Samisk Nærings- og Utredningssenter AS (SEG) som står for arrangementet, andre året på rad.

– Innsendte bidrag vises på årets Skiippagurrafestival 3. -4. juli, forteller prosjektleder Elisabeth Hegge Guttorm.

Målet er å få ungdom til å vise frem sine egendesignede produkter, som er laget med utgangspunkt i deres samiske identitet.

Fjorårets vinnere

Elisabeth Hegge Guttorm

Prosjektleder Elisabeth Hegge Guttorm

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Designkonkurransen ble arrangert for første gang i fjor.

– Respons og bidrag var overveldende. Vi håper på gjentakelse, sier Guttorm.

I fjor stakk karasjokjenta Máret Elle Teigen Porsanger av gårde med to publikumspriser. Fagjuryens pris gikk til tanajenta Márjá Liissá Partapuoli for koftekjole, og til Maret Anne J. Bongo fra Kautokeino med damesmykke Nállogoahti.

Guttorm håper på at konkurransen vil stimulere samisk ungdom til å satse på design og duodji.

– Drømmen er at de etterhvert kan starte egne bedrifter og selge samisk inspirerte klær. Jeg tror det er marked for slike bedrifter, sier Guttorm.

Statsråd roser initiativet

Prisene ble den gang utdelt med stor applaus fra publikum, blant av statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen som selv er fra Tana. Hun synes det er flott at unge og nyskapende samiske designere har fått en arena for å vise frem sine produkter.

Helga Pedersen

Statsråd og nestleder i Ap, Helga Pedersen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fjorårets konkurranse viste en svært høy kvalitet på innsendte bidrag og dette lover godt for unge, samiske gründer i tiden fremover, sier Pedersen.

Konkurransen er for ungdom under 30 år fra hele Sápmi og innsendte bidrag må være egenproduserte og må synliggjøre en samisk identitet.

Egen fagjury


– Det konkurreres i kategoriene klesplagg og tilbehør og produktene vurderes av en fagjury med omfattende kompetanse på duodji og design, forteller prosjektleder Elisbeth Hegge Guttorm.

Prosjektet er støttet av Sametinget og Finnmark fylkeskommune, og det er satt av kr 16 000 i pengepremier til vinnerne.

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21