Hopp til innhold

Inviterer lag også utenfor Tysfjord til HellmoCup

HellmoCup gjennomfører et prøveår der alle som vil kan stille lag.

HellmoCup i Musken i Tysfjord

Hellmocup i Musken i Tysfjord

Foto: Privat

Hellmocup er en årlig fotballcup som arrangeres i den lille lulesamiske bygda Musken i Tysfjord. Cupen har blitt arrangert siden 1972 og er for mange sommerens høydepunkt. Cupes spilles på grusbane, mellom de høye fjellene i bygda.

I år arrangeres Hellmocup 22.-23. juli, i forbindelse med lulesamisk uke fra 19. til 23. juli.

Elena Paulsen

Produsent i lulesamisk uke Elena Paulsen

Foto: Privat

Måtte tenke nytt

Tidligere har det bare deltatt lokale lag som har tilknytning til de forskjellige tradisjonelle lulesamiske bosetningsområdene i Tysfjord, men i år ønsker arrangørene å invitere flere.

– Det vil si at du trenger ikke å ha tilknytning til et av de samiske bosetningsområdene som tradisjon tro. Vi ønsker spesielt lag fra Nord-Salten velkommen, samt lag fra lulesamisk område på svensk side, sier produsent i lulesamisk uke, Elena Paulsen.

De så seg nødt til å tenke nytt fordi de fikk tilbakemelding om at tre av de lokale samiske lagene ikke skulle stille i år, og grep muligheten til å invitere andre utenfor kommunen med.

Utsatt påmeldingsfristen

– Vi har generelt brukt våren på å tenke på hvordan vi kan invitere folk fra andre steder i Nord-Salten til å delta under lulesamisk uke, generelt på kurs og aktiviteter vi har der inne. Dette fordi vi merker at nysgjerrigheten øker ettersom de får høre mer om uka, sier Paulsen.

Arrangørene har også prøvd å rekruttere to eksterne dommere til å dømme herre- og damekampene, men har ikke lyktes så langt.

Påmeldingsfristen til Hellmocup var satt til 6. juli, men er nå forlenget ut denne uka. Per i dag er det tre herrelag og et damelag som er påmeldt. Av herrelagene er et lag fra Sagfjord i Hamarøy.

Preben Johnsen

Preben Johnsen

Foto: Privat

– Artigere

Preben Johnsen fra Musken håper at flere lag vil stille nå som det er mulighet også for lag utenfor kommunen å delta.

– Jeg håper og tror at endringen fører til resultater. Det blir artigere når folk utenfra også kommer.

Johnsen har selv spilt for Musken, og vil delta i cupen også i år.

Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK