NRK Meny
Normal

Partileder blir kritisert av egne

Ledelsen i det nystiftede partiet Árja må tåle mye intern kritikk etter å ha rettet på årsmøtevedtatt valgprogram.

Laila Susanne Vars
Foto: Ronald Isaken Pulk / NRK

HØR: FRANK VALØ, 1. KANDIDAT I GÁISI VALGKRETS

GULDAL: LAILA SUSANNE VARS - ÁRJA JOÐIHEADDJI

– Jeg synes det er beklagelig at partiledelsen ikke følger spillereglene som årsmøtet har vedtatt, sier partiets første sametingskandidat i Gáisi valgkrets, Frank Valø .

Han får støtte fra Toralf Henriksen som topper partiets sametingsliste i Østre valgkrets.

– Favoriserer reindrifta

Thoralf Henriksen
Foto: Sámi Radio / NRK

Kritikken går mest ut på endringer som er foretatt i forbindelse med kapittelet om reindriftsnæringa.

– Endringene favoriserer reindrifta og Indre-Finnmark mer enn resten av landet. Det er beklagelig at ikke alle valgkretser har fått lov til å være med å bestemme dette, sier Valø.

Han mener at spesielt partileder Láilá Susanne Vars har drevet med enveiskjøring.

– Det betyr at valgkretsene ikke har fått lov til å komme med innspill til det forandra valgprogrammet. Det er styrelederen og noen få andre som har bestemt at slik skal det være.

– Uklokt

Valø kaller dette for politisk uklokskap.

– Det er mangel på rutiner i politisk arbeid som er årsaken til dette.

Valø mener at Árja var i utgangspunktet ment å være et parti for fastboende samer, og ikke et parti som skulle favorisere reindrifta.

– Reindrifta er en viktig samisk næring. Er ikke det da viktig å ha et program om reindrifta?

– Joda, det er nok viktig. Men landsmøtet har bestemt at programmet ikke skal vektlegge reindriftas interesser. Dette for at andre fastboende skal få samme rettigheter som reindriftasutøvere har. Reindriftas interesser er sterkt representert i Sametinget. Det samme kan ikke sies om fastboende samer. Spesielt sjøsamiske interesser er sterkt forsømt, svarer Valø.

– Uforståelig kritikk

Den endelige versjonen av programmet inneholder tre punkter om reindrifta. Det er det siste punktet som har satt sinnene i kok hos enkelte. Her heter det:

  • "Árja vil arbeide for at det igangsettes forskning på hvordan reindriftslovgivningen gjennom tidene har endret på det samiske samfunnet, og fratatt noen grupper samer deres rettigheter til å eie rein og inneha reinmerke."

Leder i Árja, Laila Susanne Vars, forstår lite av kritikken.

– Meningen med dette punktet er nettopp det Valø og andre kritikerne vil, nemlig å styrke fastboendes rettigheter, svarer Vars.

Hun mener at ledelsen har fått nødvendige fullmakter til å endre programmet i samråd med programkomiteen.

– Så jeg har slett ingen dårlig samvittighet, svarer Vars.

Strides om penger

Men hun må tåle motstand også på hvordan styret ønsker å disponere midler som Sametinget bevilger til valgarbeidet. Styret har nemlig vedtatt at hver liste skal betale 12.500 kroner som egenandel til trykking av partiets hovedprogram. Dette mener Valø er i strid med retningslinjene.

– Helt uforståelig kritikk. Jeg regner med at våre lister i Gáisi og andre valgkretser, er en del av Árja. Det er i alles interesse at vi har et valgprogram, og da bør alle være villige til å dekke trykkekostnadene. Dette er helt udiskutabelt, svarer Vars bestemt.

Selv om hun sterkt misliker situasjonen som har oppstått, så tror hun ikke at interne stridigheter vil ødelegge partiets valgkamp.

– At det reises noen få kritiske røster, betyr ikke at vi har indre stridigheter. Árja er i løpet av kort tid blitt et stort parti, og da er det naturlig at det oppstår ulike meninger, mener Vars.