Hopp til innhold

En spesiell interesse førte til egen bedrift

Alf Emil sanker råvarer rett fra naturen, handler lokalt og er ivrig opptatt av at folk skal ha lyst til å bli i Finnmark.

Alf Emil Paulsen

ØLELSKER: Interessen for øl førte til et mikrobryggeri for Alf Emil Paulsen.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

I et lite tømmerhus i Lakselv brygger Alf Emil Paulsen øl. Etter mange år med ølbrygging som hobby, investerte han og broren i et mikrobryggeri for tre år siden.

Det hele startet egentlig med at han rett og slett likte øl. Etterhvert ble det levebrødet hans til glede for sambygdingene.

Bryggeri

LITE HUS: I dette huset foregår produksjonen av Juga ølet. Juga er samisk, og betyr drikk.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Støtte fra folket

– Folk liker å handle lokalt, og bruker oss aktivt, forteller Paulsen.

Brødrene lager altså øl av lokale råvarer og det de finner i naturen. Dette kan være alt fra multebær og chaga til urter og tang.

– Bryggeriet gir meg så klart lyst til å bli i Lakselv, sier han.

Foreleser om skaperlyst og blilyst

Onsdag fortalte Paulsen hvordan han har fått dette til under konferansen Nanne / Styrk 2021 som Finnmarkseiendommen arrangerer.

Konferansen handler om hvordan naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser i Finnmark.

Statsminister Erna Solberg (H) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) åpnet konferansen, som er den andre i sitt slag.

– Vi må tørre å tenke litt annerledes og finne løsninger slik at vi får ungdommen til å flytte tilbake, sa Solberg under åpningen.

Vil dyrke bygg

Familien til Paulsen har i generasjoner høstet av naturen. Alf Emil lærte tidlig at naturen var ett stort spiskammers.

– Med sjøsamisk og kvensk bakgrunn ser jeg viktigheten av å videreføre dette i mitt eget arbeid, sier han.

Juga øl

JUGA: Dette produktet er lages på mikrobryggeriet til Alf Emil Paulsen.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Bedriften ønsker å dyrke egen bygg til bryggeriet, slik at de kan bli helt selvhjulpne. De har per nå to ansatte, og håper på å utvide med to-tre ansatte.

Paulsen har ett råd til ungdom som tenker på å etablere egne bedrifter:

– Kjør på, det er bare å satse, sier Paulsen.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK