Intensivkurs for samiske elever

I Lavangen planlegger man tre måneders intensivkurs i samisk for skoleelever. Formålet med dette er å lære elevene samisk fullt ut.

Rektor Lars Joar Halonen čájeha oahppogihppagiid.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

–Vi ønsker at våre samiske elever i Tennevoll skal ha to til tre måneders intensivkurs i samisk, for deretter å begynne direkte i en samisk klasse, forteller Lars Joar Halonen, leder av Ástávuona giellagoahtie. Det er de som står bak dette prosjektet.

I Wales får å lære

Ástávuona giellagoahtie har vært i Wales for å lære denne metoden, som går ut at elever der følger et intensivkurs i walisisk i to måneder, for deretter å begynne direkte i en klasse der undervisningen pågår på walisisk. I Lavangen og ellers utenfor de kjernesamiske områdene vinner norsk både på skolen og hjemme, og derfor vil de i Lavangen prøve ut denne undervisningsformen tilrettelagt på samisk.

Støtte fra Sametinget

Sametingets tilskuddstyre har bevilget 300 000 kroner til dette prosjektet og leder for tilskuddstyret, Marie Therese Nordsletta Aslaksen sier at de syns prosjektet var spennende. Aslaksen sier til NRK Sámi Radio at de forutsetter at Ástavuona giellagoahti også søker om midler fra andre steder, som for eksempel fylkeskommunen. Halonen sier at de er på planleggingsstadiet med dette prosjektet.

Korte nyheter

  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.

  • Roavva veahkaválddálašvuohta

    Unnimusat golbma olbmo leat roasmmehuvvan Likšus, Davvi-Ruoŧas, go galgá dáhpáhuvvan roavva veahkaválddálašvuohta, nu gohčodit Ruoŧa politiijat dáhpáhusa. Ovtta olbmo leat váldán gitta. Ruoŧa TV4 dieđiha ahte vearredahkki galgá geavahan ákšu ja bargoreaiddu mainna gaiku omd seinniid. Sihke mánát ja ollesolbmot galget roasmmehuvvan. Politiijat eai áiggo kommenteret makkár veahkaválddálašvuohta galgá dáhpáhuvvan.