Inspiserte skoleområdet etter påkjørsel forrige uke

Forrige fredag ble 7 år gamle Jan Isaac påkjørt på vei til skolen i Kautokeino. I dag var kommuneledelsen og inspiserte skoleområdet og de diskuterer nå tiltak for å gjøre skoleområdet sikrere.

Foreldre i Kautokeino kjører barn til skolen

Mange foreldre kjører barna sine til skolen, og derfor er det mye trafikk i området om morgenen og etter skoletid.

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

Katja Keskitalo og Jan Isaac

Katja Keskitalo med sønnen Jan Isaac

Foto: Marie Elise Nystad

Jan Isaac og familien hans bor rett ved siden av barneskolen, og barna må bare krysse veien for å komme seg til skolen, men siden mange foreldre kjører barna sine til skolen, er det mye trafikk i området om morgenen og etter skoletid. Fredag skjedde det som ikke skal skje, Jan Isaac ble påkjørt av en bil, men heldigvis gikk det bra denne gang, han slapp unna med en øm og hoven fot

– Dette har jeg fryktet lenge, det er fullstendig kaos utenfor skolen på morgenen, sier mor Katja Keskitalo til NRK Sápmi.

Hun har i mange år allerede påpekt at situasjonen utenfor skolen er livsfarlig.

– Nå må skolen og politikerne ta tak og rydde opp. Ungene våre er de mest dyrebare som vi har, vi har ingen å miste, sier hun.

Ledelsen i Kautokeino kommune inspiserer leveringen av elever

Ledelsen i Kautokeino kommune inspiserer leveringen av elever

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

Inspiserte området

Ledelsen i Kautokeino kommune var tirsdag morgen for å observere området akkurat hvor foreldre kjørte barna sine til skolen. Både rådmann Kent Valio, enhetsleder teknisk enhet Sindre Murud, enhetsleder for kultur og oppvekst Bodil Utsi Vars og rektor i barneskolen Marit Kristine Hætta Sara var tilstede.

– Det vi så er at det var mye trafikk og til tider litt kaotisk. Heldigvis kjørte alle veldig pent og tok hensyn, men vi så at det kunne oppstå farlige situasjoner der. Vi så at vi burde gjøre noen tiltak, men vi har ikke helt bestemt hva vi kan gjøre og hva som er de gode løsningene, sier Murud.

De har diskutert en del løsninger og har hatt mange forslag.

– Det har vært forslag om skilting og sette opp sperrer og sånt, men vi må fortsatt se på om de tiltakene vil gjøre det bedre eller verre. Vi kan ikke forhaste oss, men vi ser at det bør gjøres, så vi får bare oppfordre foreldre om fortsatt å kjøre pent, vise hensyn og tenke på at det er barn som passerer overalt.

Vil sikre skoleområdet

Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker å sikre veger som går forbi skoler og der barn ferdes og oppholder seg. De har derfor gjort en vurdering av trafikksikkerheten forbi Kautokeino grunnskole og saken var på høring i kommunen i sommer.

Skolen ligger nært fylkesveg 5, som har fartsgrense 50 km/t på stedet. Det er to avkjørsler ved skolen og anlagt ensidig fortau langs vegen forbi skoleområdet. Skolens uteområde med lekestativ er skilt fra fortau og vegen med gjerde. Spesielt i forbindelse med skoledagens start og slutt vil det oppholde seg mye barn langs vegen i området rundt skolen.

Statens vegvesen vil derfor innføre 30 km/t om lag 50 meter før skolen på begge sider. De vil også etablere fartshumper for å sikre at farten går ned.

Vet ikke når sikringen skal gjøres

Kautokeino kommune er meget positiv til Vegvesenets planer, men vet ikke om sikringen vil skje før vinteren.

– Nå er vinteren like rundt hjørnet og vi har vel ikke noe tro på at det skjer i vinter. Vi skal kontakte vegvesenet og sjekke status der. Det har jo vært en påkjørsel som var veldig uheldig, så vi skal kontakte dem og høre hva de sier, sier Murud.

– Må det skje noe før det blir gjort noe?

– Nei, det skal jo ikke det. Det har gått bra i alle år og vi vet at folk er forsiktige når de kjører, men her var det et uhell som skjedde og så må vi se på hva vi kan gjøre for å minimere risikoen for en ulykke. Hvis vi kan gjøre noe, så skal vi vurdere det.