NRK Meny
Normal

Innsiktsunntak vil bli undersøkt

Ombudsmannen vil nå undersøke om grønlandske myndigheter har rett til å nekte innsikt i dokumenter som gjelder råstoffsaker.

Aleqa Hammond

Grønlands statsminister Aleqa Hammond og hennes regjering vil ikke at befolkningen skal få innsikt i råstoffsaker.

Foto: KARL PETERSSON / Afp

Ombudsmannen Vera Leth setter nå i verk en undersøkelse av det grønlandske departementet for næring, råstoffer og arbeidsmarked i spørsmålet om innsikt i dokumenter som har med råstoff å gjøre, skriver KNR.

Anledningen er ifølge ombudsmannen at Naalakkersuisoq for råstoffer, Jens Erik Kirkegaard, den 11. juli i år uttalte i avisen Sermitsiaq at dokumenter, som utveksles mellom Råstoffstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstoffområdet, er interne arbeidsdokumenter og derved unntatt fra loven om aktinnsikt.

Denne saken har fått flere miljøorganisasjoner til å protestere.

Nå påpeker Vera Leth at hvis dokumenter skal betraktes som interne, og dermed som udgangspunkt kan unntas fra aktinnsikt, forutsetter det at Råstoffstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstoffområdet er én og samme myndighet.

Ber om uttalelse fra departementet

Og det stiller ombudsmannen spørsmålstegn ved om de er:

– Da riktigheten av denne rettsopfattelsen muligens vil kunne avvises, har jeg anmodet Departementet for næring, råstoffer og arbeidsmarked, som er ansvarlig departement for råstoffområdet, om en uttalelse til saken, skriver Vera Leth på Ombudsmandsinstitusjonens hjemmeside.

Hun understreger:

– Da spørsmålet om aktinnsiktsreglenes korrekte anvendelse generelt - og ikke minst på råstoffområdet - er av stor betydning, har jeg bedt departementet om å sende meg sin uttalelse snarest mulig.