Innrømmet svakhet i billedbeviset

Under utspørring fra forsvarerne i dag, innrømmet oppsynsmann Erland Sindre Sørgård i SNO at noe av billedmaterialet som de har lagt frem som bevis i rettsaka om imiterte rovdyrskader, har dårlig kvalitet.

Erland Sindre Sørgård i Indre-Finnmark tingrett

Erland Sindre Sørgård i Statens naturoppsyn fortsatte sin vitneforklaring i dag. Det var han som tok kontakt med politiet da de begynte å mistenke at skadene på innmeldte kadavre kan være menneskeskapte.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Oppsynsmann i Statens naturoppsyn Erland Sindre Sørgård forklarte i går hvorfor skadene på kadavrene som de hadde fått innlevert av de tiltalte, må være menneskeskapte og ikke påført av rovdyr slik de først hadde ment .

Vitneforklaringen i den pågående rettssaka om imiterte rovdyrskder på reinsdyr fortsatte idag. Sørgård utdypet nærmere hvorfor han mener at skadene må være påført av mennesker og ikke av rovdyr. Utdypingen skjedde ved å se på bildene som er lagt frem som bevismateriale.

– Mange av bildene vi har sett på, viser at perforeringer som er påført reinsdyrene er satt i et system. De kan umulig være skapt av rovdyr, og må derfor være menneskeskapte, gjentok han.

Men under forsvarernes utspørring i dag måtte han innrømme at noen av bilder som de har lagt fram for retten, er av dårlig kvalitet. Likevel endrer dette ikke deres oppfatning om at skadene må være menneskeskapte.

– Uriktige bilder

Forsvarer Kjetil Nilsen mener at innrømmelsen om dårlige bilder, slår hull i bevismaterialet.

– Det påviser at det er rot i billedmaterialet, og det kan være bilder som sannsynlig er merket feil. De kan muligens også ha undersøkt uriktige rein, svarer Kjetil Nilsen til NRK.

Han mener at dette viser at påtalemyndighetene må ha basert sine anklager om imitasjon av rovdyrskader på et feilaktig grunnlag.

Fremlagte bilder som bevis, angår først og fremst hans klient.

– Endrer ingenting

Aktor Inge Grotli er uenig med advokat Kjetil Nilsen i at dårlige bilder slår hull i bevismaterialet.

– Vi kan ikke se at det er grunn til å trekke slike konklusjoner. Vi driver med bevisførsel og den er ikke avsluttet, svarer Grotli.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Kjetil Nilsen, Inge Grotli og Hjallis Bakke

Aktor Inge Grotli er uenig med forsvarerne Kjetil Nilsen og Hjallis Bakke at dårlige bilder slår hull i bevismaterialet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Forsvarer Kjetil Nilsen påstår at det er mye rot i billedmaterialet. Kommentar?

– Ja det hører til forsvarernes argumenter i forhold til hva de mener har vært gjort her. Men aktoratet har en annen oppfatning. Og vi har også hørt grundige forklaringer fra vitnet i dag om hvordan ting henger sammen, så dette er en del av tingene som retten skal vurdere. Og vi er midt inni bevisførselen.

Hva mener du om det SNO- oppsynsmannen her fremførte?

– På generelt grunnlag synes jeg han har redegjort ryddig om det han mener har funnet sted, og om de tilfellene som er trukket inn i tiltalen, svarer Grotli.