Hopp til innhold

– Vi må ta vare på Moder Jord

Bolivias president, Evo Morales, og sametingsrådet har i et lukket møte tidligere i dag blitt enige om å samarbeide for å redde naturen.

Bolivias president i Karasjok

Evo Morales mener det er viktig å ta vare på naturen
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Vi har bestemt oss for å samarbeide for Moder Jord og menneskeheten, sa president Morales som besøkte Sametinget tidligere i dag.

Morales understreket i sametingets plenumssal motsetningen mellom hvordan urfolks respektfulle forvaltning av ressursene og hvordan vestlig styresett ødelegger naturen.

– Vi kan ikke leve uten Moder Jord, fordi hun er hellig. Vi kan ikke bare forsvare urfolksrettigheter, men også rettighetene til planeten vår, påpekte president Morales.

HØR: President Evo Morales

LES: Det første presidentbesøket noensinneNaturen som hjertesak

Mange hørte budskapet til Evo Morales

Mange hadde kommet for å høre på budskapet til Bolivias president, Evo Morales.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Morales, som er det eneste statsoverhodet i verden med urfolksbakgrunn, mener at urfolk har forståelse for naturen og vet å sette den foran alt.

Sametingspresident, Egil Olli, er klar over at dette er noe Morales virkelig brenner for.

– I møtet som vi hadde med president Morales så lovte vi å se på deklarasjonen som han har lagt frem. Det er viktig for oss å se hvordan vi kan jobbe for å bevare naturen.

Videre påpeker Olli at Sametinget mener at naturen er viktig for alle urfolk i verden.

– Naturen er også grunnlaget for mange av de næringene som vi har her nord, og derfor skal vi jobbe alt vi kan for å bevare den. Jeg mener at den samiske befolkningen har vært flink å ta vare på naturen.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK