– Vi må ta vare på Moder Jord

Bolivias president, Evo Morales, og sametingsrådet har i et lukket møte tidligere i dag blitt enige om å samarbeide for å redde naturen.

Bolivias president i Karasjok

Evo Morales mener det er viktig å ta vare på naturen
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Vi har bestemt oss for å samarbeide for Moder Jord og menneskeheten, sa president Morales som besøkte Sametinget tidligere i dag.

Morales understreket i sametingets plenumssal motsetningen mellom hvordan urfolks respektfulle forvaltning av ressursene og hvordan vestlig styresett ødelegger naturen.

– Vi kan ikke leve uten Moder Jord, fordi hun er hellig. Vi kan ikke bare forsvare urfolksrettigheter, men også rettighetene til planeten vår, påpekte president Morales.

HØR: President Evo Morales

LES: Det første presidentbesøket noensinneNaturen som hjertesak

Mange hørte budskapet til Evo Morales

Mange hadde kommet for å høre på budskapet til Bolivias president, Evo Morales.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Morales, som er det eneste statsoverhodet i verden med urfolksbakgrunn, mener at urfolk har forståelse for naturen og vet å sette den foran alt.

Sametingspresident, Egil Olli, er klar over at dette er noe Morales virkelig brenner for.

– I møtet som vi hadde med president Morales så lovte vi å se på deklarasjonen som han har lagt frem. Det er viktig for oss å se hvordan vi kan jobbe for å bevare naturen.

Videre påpeker Olli at Sametinget mener at naturen er viktig for alle urfolk i verden.

– Naturen er også grunnlaget for mange av de næringene som vi har her nord, og derfor skal vi jobbe alt vi kan for å bevare den. Jeg mener at den samiske befolkningen har vært flink å ta vare på naturen.

Korte nyheter

  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.

  • Roavva veahkaválddálašvuohta

    Unnimusat golbma olbmo leat roasmmehuvvan Likšus, Davvi-Ruoŧas, go galgá dáhpáhuvvan roavva veahkaválddálašvuohta, nu gohčodit Ruoŧa politiijat dáhpáhusa. Ovtta olbmo leat váldán gitta. Ruoŧa TV4 dieđiha ahte vearredahkki galgá geavahan ákšu ja bargoreaiddu mainna gaiku omd seinniid. Sihke mánát ja ollesolbmot galget roasmmehuvvan. Politiijat eai áiggo kommenteret makkár veahkaválddálašvuohta galgá dáhpáhuvvan.