– Vi må ta vare på Moder Jord

Bolivias president, Evo Morales, og sametingsrådet har i et lukket møte tidligere i dag blitt enige om å samarbeide for å redde naturen.

Bolivias president i Karasjok

Evo Morales mener det er viktig å ta vare på naturen
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Vi har bestemt oss for å samarbeide for Moder Jord og menneskeheten, sa president Morales som besøkte Sametinget tidligere i dag.

Morales understreket i sametingets plenumssal motsetningen mellom hvordan urfolks respektfulle forvaltning av ressursene og hvordan vestlig styresett ødelegger naturen.

– Vi kan ikke leve uten Moder Jord, fordi hun er hellig. Vi kan ikke bare forsvare urfolksrettigheter, men også rettighetene til planeten vår, påpekte president Morales.

HØR: President Evo Morales

LES: Det første presidentbesøket noensinneNaturen som hjertesak

Mange hørte budskapet til Evo Morales

Mange hadde kommet for å høre på budskapet til Bolivias president, Evo Morales.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Morales, som er det eneste statsoverhodet i verden med urfolksbakgrunn, mener at urfolk har forståelse for naturen og vet å sette den foran alt.

Sametingspresident, Egil Olli, er klar over at dette er noe Morales virkelig brenner for.

– I møtet som vi hadde med president Morales så lovte vi å se på deklarasjonen som han har lagt frem. Det er viktig for oss å se hvordan vi kan jobbe for å bevare naturen.

Videre påpeker Olli at Sametinget mener at naturen er viktig for alle urfolk i verden.

– Naturen er også grunnlaget for mange av de næringene som vi har her nord, og derfor skal vi jobbe alt vi kan for å bevare den. Jeg mener at den samiske befolkningen har vært flink å ta vare på naturen.