NRK Meny
Normal

Innfører fiskeapp

– Jeg er ikke så positiv til akkurat det, sier fisker og leder i Nesseby fiskerlag, Edgar Olsen om innføringen av en såkalt «fiskeriapp».

Tråler

Tidligere var det bare slike båter som måtte rapportere fangsten på forhånd.

Foto: Kystvakten

Fra og med 1. februar 2015 innfører fiskeriminister Elisabeth Aspaker en ordning som pålegger fiskere å registrere hva de fisker via en «app», melder Dagens Næringsliv. Denne registreringen skal vanskeliggjøre kjøp og salg av fisk på «svartebørsen».

Olsen mener det er en kjent sak at mange fiskere er over den alderen hvor «apper» og slikt er så aktuelt i hverdagen.

– Jeg tror det vil medføre mer bry, problemer og byråkrati enn det vi har i dag, og helt unødvendig. Vi har vår tilmålte kvote og thats it, sier han.

Mye inntekter til staten

Fisker Egdar Olsen fra Nesseby

Fisker Egdar Olsen fra Nesseby.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

I følge av en rapport fra NOFIMA opplyser om lag 40 % av fiskere og fiskekjøpere at de jukser og bryter reglene i kjøp og salg av torsk, og at det er akseptert i fiskerinæringen. Tidligere bare store trålere som var pålagt å melde inn fangsten på forhånd. Med denne nye «fiskeriappen» skal det bli så enkelt at også de mindre båtene må gjøre det.

– Hvis det er de reglene minsteflåten også skal få som ikke er vant til de takseringene, så tror jeg det blir mye inntekter til staten i form av bøter, sier Olsen

Fiskeriministeren mener svart omsetning av torsk truer bestanden. Olsen går ikke med på at småbåtfiskerne skal ha skylden for det.

– Det er mulig de har tall fra en eller annen plass, men jeg føler ikke at det er minsteflåten som er med på å bidra til noe slikt.

Olsen sier at det selges nok en og annen torsk utenom kvoten, og selv mener han det ikke er helt det store.

– Nei, det er nok ikke den store kriminaliteten, sier han.

Problemer for eldre fiskere

Olsen sier at han har både internett i båten og smarttelefon tilgjengelig så han er klar for å ta ordningen i bruk, men tror at ordningen kommer til å skape problemer for de av fiskerne som er litt eldre.

– De tror jeg nok kommer til å få mange problemer og ekstra kostnader