NRK Meny
Normal

Færre innbyggere i samtlige samiske kommuner

Tall for det første kvartalet i 2014 viser at innbyggertallet synker i de samiske kommunene – utenom i to av dem.

Karasjok og Tysfjord 2014

Tall fra SSB viser at i Karasjok og Tysfjord flytter det flere inn enn det som flytter ut. For de andre samiske kommunene er trenden motsatt.

Foto: Simon Piera Paulsen/Elvi Rosita Norvang / NRK

Statistisk sentralbyrå har undersøkt flyttemønsteret for Norge så langt i 2014. Tallene for 1. kvartal viser at kun i to kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk er det befolkningsvekst – det vil si flere som flytter inn enn det som flytter ut.

Disse kommunene er Karasjok i Finnmark, og Tysfjord i Nordland. Med henholdsvis 13 og 12 i nettoinnflytting.

I de resterende flytter flere ut av kommunen enn inn.

En positiv trend i Tysfjord

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen sier det er en positiv trend i kommunen hans, blant annet ved at næringslivet går bra.

– Det er en del oppdrett her, og noen bedrifter der folk begynner å bli eldre, som trenger nytt mannskap inn. Det kommer en del yngre utflyttede Tysfjæringer tilbake igjen, og begynner å etablere seg. Det er en positiv trend i kommunen nå, forteller Johansen.

Har tilrettelagt for befolkningen

Tilrettelegging for nye boliger, idrettshall, og skoleopprustning er noe av det kommunen har gjort for å bidra til innflyttingen.

– Det virker som at det slår positivt inn.

Han tror at oppskriften for å få en positiv nettoinnflytting er å sørge for at de tingene som kommunen har ansvaret for, som skole, barnehage, og fritidsanlegg, er på plass.

Trenden ser ut til å holde seg for resten av året tror Tysfjords ordfører.

Innflytting i samiske kommuner 1. kvartal 2014

Kommune

Innbyggertall

Utflytting

Prosent

Nettoinnflytting

Karasjok

2712

23

0,8

13

Tysfjord

2009

19

0,9

12

Porsanger

3954

38

1

-1

Nesseby

914

13

0,8

-1

Snåsa

2153

17

0,8

-4

Tana

2873

36

0,8

-8

Kåfjord

2204

24

1,1

-8

Røyrvik

489

11

2,3

-8

Lavangen

1004

11

1,1

-9

Kautokeino

2918

32

1,1

-16