Velger å stå alene - stopper prosessen med kommunereform

I dag vedtok kommunestyret i Tysfjord å beholde kommunen som den er, stoppe prosessen med kommunereformen, og også la en veiledende folkeavstemming gå fløyten.

Her gjør opposisjonspartiene i kommunestyret i Tysfjord et forsøk på å gå videre med i prosessen om

Her gjør opposisjonspartiene i kommunestyret i Tysfjord et forsøk på å gå videre med prosessen om å reformere seg. Men med seks mot elleve stemmer nyttet det lite.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyret i Tysfjord avskjærer også innbyggerne fra å si sin mening om fremtiden.

– Jeg hadde ikke forventet et så drastisk forslag som å stoppe hele kommunereform-prosessen på den måten her. Det var uventet, sier kommunestyrerepresentant Leif Harald Olsen (Sp).

sammen med sine meningsfeller er Leif Harald Olsen (tv) oppgitt over dagens vedtak. – Folket er lurt

Sammen med sine meningsfeller er Leif Harald Olsen (tv) oppgitt over dagens vedtak. – Folket er lurt, sier han.

Foto: Sander Andersen / NRK

De elleve stemmene fra Arbeiderpartiet (Ap), Tverrpolitisk liste (TPL), Bygdelista i Tysfjord (BL) og Sosialistisk venstreparti (Sv) var med på å stoppe hele prosessen om å la Tysfjord bli en del av en større sammenheng, og om kommunen skulle deles. En skuffet Leif Harald Olsen mener folket nå er lurt.

Å lure folket

– Dette er å lure folket. Ordføreren har stått frem i NRK TV og lovet både folkemøter, og at det skulle være rådgivende folkeavstemning. Og i innstillingen til kommunestyret i dag legges det opp til å inngå intensjonsavtaler. Det er jo ordføreren som har laget innstillingen. Så kommer vi på møtet her, og så snur de plutselig tvert om. Det er jo virkelig å lure folket.

NRKs nylig publiserte meningsmåling viste at 75 prosent av innbyggerne i kommunen vil dele kommunen, og slå seg sammen med andre kommuner.

Ordfører Tor Asgeir Johansen vil ikke uten videre gå med at innbyggerne i kommunen hans er lurt i og med at han har stemt mot sine egne lovnader.

– Det er klart at da forholdt ordføreren seg til det flertallsvedtaket som da var i kommunestyret. Jeg skjønner at noen kan føle seg litt lurt. Men igjen, og det har jeg jo også poengtert: Det er jo kommunestyret som bestemmer. Da må også ordføreren forholde seg til det flertallet som er i kommunestyret.

Les: Folket støtter fortsatt deling av denne fjordkommunen

Mot sine lovnader

Ordføreren har gjennom media og på møter ettertrykkelig slått fast at det skal avvikles veiledende folkeavsteming 29. mai. I dag stemte han mot sine egne lovnader.

– Jeg har fulgt det som har vært i Indre Salten, og der man også legger opp til folkeavstemning i Ofoten. Vi måtte følge det løpet så lenge vårt vedtak har vært at vi skal kjøre sammen med dem. De la opp til det, og da skulle vi også gjøre det. Det har vært min innstilling. Men jeg respekterer at kommunestyret har et annet syn, og da må jeg jo forholde meg til det.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (på talerstolen) mener han ikke hadde forlovet seg når det gjelder å la

Ordfører Tor Asgeir Johansen (på talerstolen) mener han ikke hadde forlovet seg når det gjelder å la folket si sin mening.

Foto: Sander Andersen / NRK

Er det grupperingen din som styrer over deg, din overbevisning og også avstemning?

– Min overbevisning var jo at man skulle se på disse tingene. Men jeg har jo vært veldig tydelig i det siste at jeg ser at dette blir veldig vanskelig for Tysfjord kommune slik som alternativene utartet seg etter hvert. Mitt syn har endret seg litt i den senere tid. Jeg ser at Ofot-alternativet begynte å få litt sprekker i skroget. Samtidig har Indre-Salten også litt sprekker i skroget. Men igjen: Jeg vil jo understreke at ingen ting er hugget i stein.

Siste tog er ikke gått

For opposisjonens talsmann, Felleslistas Filip Mikkelsen, betyr ikke dette at siste tog er gått for en annen kommunestruktur for Tysfjord.

– Såkalte innbyggerinitiativ er fremdeles lov å ta direkte med Fylkesmanns-embetet. Det er åpne kanaler til regjering og Storting. Det er meningsløst det vi holder på med. Prosesser settes i gang. Og så stoppes det. Egentlig en fin sak slik som

Filip Mikkelsen (Felleslista) trøster seg med at siste toget ikke er gått for å reformere sin egen k

Filip Mikkelsen (Felleslista) trøster seg med at siste toget ikke er gått for å endre på kommunestrukturen.

Foto: Sander Andersen / NRK

kommunereformen, for å få folkets mening, det ønsker vi heller ikke. Hva er det flertallet egentlig vil?

Avskåret

Mikkelsen føler seg lurt siden forslaget kom som benkeforslag.

– Hvis det var slik, skulle man jo bestemt seg før man startet prosessen. Det har vært mere renhårig. Men å komme helt på slutten av prosessen, like før man la an til folkeavstemming før å høre hva folket mener, og så avslutte det hele. Det er ikke renhårig gjort. Mange har sett frem til å si sin mening. Og nå er de avskåret fra det. Kommunestyret skal ikke bestemme hva folket skal mene.

Les: Vihtta vejulasjvuoda suohkana viesádijda

Ingen klare alternativ

Gruppeleder for Ap, TPL, SV og Bygdelista, Emma Kristensen (Ap) mener de med dette vedtaket ikke har avskåret folket fra å si sin mening om fremtiden sin, og at innbyggerne ikke er lurt.

Emma Kristensen (Ap) vil ha klarere svar før hun kunne gå med på å vedta å gå videre med kommunerefo

Emma Kristensen (Ap) vil ha klarere svar før hun kunne gå med på å vedta å gå videre med kommunereform-saka.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er ikke å lure folket. Det er rett, fordi folket ikke har fått klarere svar om vi hadde ventet til 14. juni (kommunestyremøte journ. bemrk.) med å si dette. Det er ingen som vil klare å komme fram med et klart alternativ. Statsråd Sanner skal ha et svar innen 1. juli, og innen den tid vil vi ikke klare det. Sanner har ikke kommet med klare krav til kommunene, eller tilbud til dem. Sanner vil ikke si hvor mange vi skal være i hver kommune, og hvilke tjenester vi skal ha i kommunen.

Les også: Et stort flertall av innbyggerne vil dele denne kommunen

Korte nyheter

  • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

    Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

    – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.