Innbrudd på Høgskolen i Finnmark

Natt til søndag oppdaget Securitas et innbrudd på Høgskolen i Finnmark.

I Alta klokken 0410 fikk politiet melding fra Securitas i Alta om at det hadde vært innbrudd på Høgskolen i Finnmark.

Politiet rykket ut og har gjennomført en åstedsundersøkelse. Hva innbrudds-tyvene har fått med seg nevnes ikke i Vest-Finnmark politilogg.

Politiet avventer anmeldelse fra Høgskolen.