Inger måtte flytte for å sikre barnas språk

For 11 år siden begynte Inger Marit Eira-Åhréns sønn på Røyrvik skole, men familien følte at de måtte flytte kort tid etterpå.

Dame ser inn i kamera og smiler

ANSVAR: Inger Marit Eira-Åhrén er forbauset over at Røyrvik ikke klarer å gi det samisktilbudet de har krav på. Hun savner at kommunene i samisk språkforvaltningsområde følger opp ansvaret de har for samiskundervisning.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Tidligere denne uken fortalte NRK Sápmi historien om seks år gamle Leah, som ikke får muligheten til å snakke samisk på skolen, selv om hun bor i en samisk kommune. Da Inger Marit Eira-Åhrén leste saken ble hun sjokkert.

– Ingenting har forandret seg. Vi opplevde akkurat det samme for 11 år siden. Jeg trodde at ting hadde endret seg i Røyrvik, spesielt etter at kommunen ble en samisk språkforvaltningskommune, sier hun.

Hans Oskar Devik

IKKE ENIG: Ordfører i Røyrvik kommune Hans Oskar Devik er ikke enig med Eira-Åhrén. Han mener de har forbedret samisktilbudet i skolen.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Ordføreren i Røyrvik Hans Oskar Devik er ikke enig med Eira-Åhréns påstand. Han mener at skolen har forandret seg på 11 år.

– Jeg føler at vi har gjort mange grep etter den tiden. Vi har blitt samisk forvaltningskommune og vi har fått midler til å gi det samiskspråklige tilbudet som kreves, men nå er vi i en uheldig posisjon etter at vår samiske medarbeider sluttet, sier han.

Ikke godt nok

For 11 år siden begynte Inger Marit Eira-Åhréns eldste sønn på Røyrvik skole.

Han fikk i likhet med Leah samiskundervisning via Skype. Dette tilbudet var ikke Inger Marit og mannen fornøyd med.

– Vi ble lovet en samisklærer, men da skolen startet fikk vi beskjed om at han skulle lære samisk via fjernundervisning. Det tilbudet var kjempe dårlig.

Eira-Åhrén forklarer at seksåringen ble sittende for det meste alene uten assistent. Fjernundervisnings utstyr fungerte dårlig. Ofte fungerte det ikke i det hele tatt.

Røyrvik oppvekstsenter

OPPVEKSTSENTER: Røyrvik skole er omdøpt til Røyrvik Oppvekstsenter etter at grunnskolen og barnehagen ble flyttet til det samme bygget.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Det gikk ikke lang tid før Eira-Åhrén merket at språket og motivasjonen til sønnen skrantet.

– Han lærte jo ingenting og til slutt spurte han oss om hva han skulle med samisken, sier hun.

Samisken var ikke til nytte

I tillegg til dette forklarer Eira-Åhrén at samiskundervisningen ble lagt opp til samme tidspunkt som gym- og svømmetimene. Det er lite motiverende for en seksåring å sitte alene på samiskundervisning, mens de andre har gymnastikk.

– Til slutt spurte sønnen vår om å få slutte med samiskundervisningen, sier hun.

Da hun tok opp dette med skolen, fikk hun et overraskende svar.

– Samisktimene var satt opp slik at han ikke skulle gå glipp av de andre fagene sa de i skolen. Mitt inntrykk var at de ikke anså verdien med samisk undervisning.

Skolevegg

INGEN SAMISKSPRÅKLIG PERSONELL: På skoleveggen i Røyrvik Oppvekstsenter er det samiske språket synlig, men innenfor er det ingen samiskspråklig personell.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

En helt annen gutt

Til slutt så ikke Inger Marit og hennes mann annen utvei enn å flytte.

– Da sønnen gikk på sameskolen i Snåsa på vinterhalvåret, merket vi at han ble en helt annen gutt. Da han sa at han ikke ville tilbake til Røyrvik skole, bestemte vi oss å flytte han på sameskolen på heltid, sier hun.

Etter hvert flyttet også hele familien til Snåsa og det angrer de ikke på. De føler at barna har fått vokse opp i et større samisk miljø og har utviklet språket slik som de ønsker.

Ønsker samarbeid mellom kommunene

Ordføreren i Røyrvik Hans Oskar Devik har vært i kontakt med Linda og familien til Leah, og forklarer at de nå jobber sammen for å finne en permanent løsning.

Han understreker at det er viktig for de samiske kommunene å samarbeide om undervisningstilbudet i samisk.

– Det er kjempeviktig at samiske kommuner har god dialog og at det ikke blir kamp om tjenestene fordi vi er sårbare. For å lykkes i å gi et godt nok tilbud, så må vi jobbe i lag, sier han.