Hopp til innhold

Inger måtte flytte for å sikre barnas språk

For 11 år siden begynte Inger Marit Eira-Åhréns sønn på Røyrvik skole, men familien følte at de måtte flytte kort tid etterpå.

Dame ser inn i kamera og smiler

ANSVAR: Inger Marit Eira-Åhrén er forbauset over at Røyrvik ikke klarer å gi det samisktilbudet de har krav på. Hun savner at kommunene i samisk språkforvaltningsområde følger opp ansvaret de har for samiskundervisning.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Tidligere denne uken fortalte NRK Sápmi historien om seks år gamle Leah, som ikke får muligheten til å snakke samisk på skolen, selv om hun bor i en samisk kommune. Da Inger Marit Eira-Åhrén leste saken ble hun sjokkert.

– Ingenting har forandret seg. Vi opplevde akkurat det samme for 11 år siden. Jeg trodde at ting hadde endret seg i Røyrvik, spesielt etter at kommunen ble en samisk språkforvaltningskommune, sier hun.

Hans Oskar Devik

IKKE ENIG: Ordfører i Røyrvik kommune Hans Oskar Devik er ikke enig med Eira-Åhrén. Han mener de har forbedret samisktilbudet i skolen.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Ordføreren i Røyrvik Hans Oskar Devik er ikke enig med Eira-Åhréns påstand. Han mener at skolen har forandret seg på 11 år.

– Jeg føler at vi har gjort mange grep etter den tiden. Vi har blitt samisk forvaltningskommune og vi har fått midler til å gi det samiskspråklige tilbudet som kreves, men nå er vi i en uheldig posisjon etter at vår samiske medarbeider sluttet, sier han.

Ikke godt nok

For 11 år siden begynte Inger Marit Eira-Åhréns eldste sønn på Røyrvik skole.

Han fikk i likhet med Leah samiskundervisning via Skype. Dette tilbudet var ikke Inger Marit og mannen fornøyd med.

– Vi ble lovet en samisklærer, men da skolen startet fikk vi beskjed om at han skulle lære samisk via fjernundervisning. Det tilbudet var kjempe dårlig.

Eira-Åhrén forklarer at seksåringen ble sittende for det meste alene uten assistent. Fjernundervisnings utstyr fungerte dårlig. Ofte fungerte det ikke i det hele tatt.

Røyrvik oppvekstsenter

OPPVEKSTSENTER: Røyrvik skole er omdøpt til Røyrvik Oppvekstsenter etter at grunnskolen og barnehagen ble flyttet til det samme bygget.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Det gikk ikke lang tid før Eira-Åhrén merket at språket og motivasjonen til sønnen skrantet.

– Han lærte jo ingenting og til slutt spurte han oss om hva han skulle med samisken, sier hun.

Samisken var ikke til nytte

I tillegg til dette forklarer Eira-Åhrén at samiskundervisningen ble lagt opp til samme tidspunkt som gym- og svømmetimene. Det er lite motiverende for en seksåring å sitte alene på samiskundervisning, mens de andre har gymnastikk.

– Til slutt spurte sønnen vår om å få slutte med samiskundervisningen, sier hun.

Da hun tok opp dette med skolen, fikk hun et overraskende svar.

– Samisktimene var satt opp slik at han ikke skulle gå glipp av de andre fagene sa de i skolen. Mitt inntrykk var at de ikke anså verdien med samisk undervisning.

Skolevegg

INGEN SAMISKSPRÅKLIG PERSONELL: På skoleveggen i Røyrvik Oppvekstsenter er det samiske språket synlig, men innenfor er det ingen samiskspråklig personell.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

En helt annen gutt

Til slutt så ikke Inger Marit og hennes mann annen utvei enn å flytte.

– Da sønnen gikk på sameskolen i Snåsa på vinterhalvåret, merket vi at han ble en helt annen gutt. Da han sa at han ikke ville tilbake til Røyrvik skole, bestemte vi oss å flytte han på sameskolen på heltid, sier hun.

Etter hvert flyttet også hele familien til Snåsa og det angrer de ikke på. De føler at barna har fått vokse opp i et større samisk miljø og har utviklet språket slik som de ønsker.

Ønsker samarbeid mellom kommunene

Ordføreren i Røyrvik Hans Oskar Devik har vært i kontakt med Linda og familien til Leah, og forklarer at de nå jobber sammen for å finne en permanent løsning.

Han understreker at det er viktig for de samiske kommunene å samarbeide om undervisningstilbudet i samisk.

– Det er kjempeviktig at samiske kommuner har god dialog og at det ikke blir kamp om tjenestene fordi vi er sårbare. For å lykkes i å gi et godt nok tilbud, så må vi jobbe i lag, sier han.

Korte nyheter

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget