Inger Marie Romsdal

Inger Marie Romsdal er 9. kandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2.

Hun er født 15. april 1956. Bosatt i Lakselv.

I kommunen var 672 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Roller

Oppført som varamedlem i styret til Lakselv Optikk AS. Styreleder er Per Pettersen Somby. Driftsinntekter i 2007: 4.050.000 kr, resultat før skatt: 240.000 kr.

Oppført som varamedlem i styret til Medisinsk Senter AS. Styreleder er Egil Josefsen Utsi. Driftsinntekter i 2007: 474.000 kr, resultat før skatt: 182.000 kr.

Oppført som varamedlem i styret til Ps Holding AS. Styreleder er Per Pettersen Somby. Resultat før skatt i 2007 var 424.000 kr.

Oppført som varamedlem i styret til Øyesenter AS. Styreleder er Per Pettersen Somby. Driftsinntekter i 2007: 3.026.000 kr, resultat før skatt: 830.000 kr.

Hun er gift med Per Pettersen Somby . Han er 12. kandidat på NSRs liste i valgkrets 2.