Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen er 5. kandidat på Árja sin liste i valgkrets 2.

Hun er født 15. september 1987. Student. Fra Molleš i Karasjok kommune.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Inger Eline Eriksen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

25 616

8 839

2 929

2007

0

316 253

0