Inger Anita Smuk

Inger Anita Smuk er 2. kandidat på Høyres liste i valgkrets 1.

Inger Anita Smuk
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 19. oktober 1961. Reineier. Bosatt i Varangerbotn i Nesseby kommune.

I kommunen var 350 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Inger Anita Smuk

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

548 761

995 949

156 206

2007

277 588

667 220

81 245

Roller

Hun står oppført som innehaver av enkeltmannsforetak etablert i 1995.

Hun står oppført som styremedlem av Boazosápmelaccaid Oahppolihttu, etablert i 2005. Styreleder er Inger Marie Gaup Eira.

Hun står oppført som styremedlem i Konsortiet Boalvvir BA, etablert i 2004. Regnskapet for 2006 viser driftsinntekter på 9 459 000 kr, mens resultat før skatt var på minus 7 765 000 kr.

Hun har vært varamedlem i styret til Finnmarkseiendommen.

Hun er kommunestyrerepresentant for Høyre i Nesseby.

SE OGSÅ: Maktbasen

Mer om Inger Anita Smuk (ekstern lenke)