NRK Meny
Normal

Ingen begrensninger er vedtatt

– Styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning har ennå ikke vedtatt konkrete forslag om hvordan garnfisket i Tanavassdraget bør begrenses. Saka er fortsatt under behandling.

Hans Erik Varsi. daglig leder i Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget

Hans Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dette forteller direktør Hans Erik Varsi.

Han reagerer på at NRK Sápmi under overskriften " Her er de hemmelige forslagene ", har referert til noe som han forteller ikke er vedtatt, men et internt arbeidsdokument. Her fremkommer det at forvaltningen vurderer følgende tiltak for garnfisket i en forsøksperiode på 3-5 år:

  • kortere fisketid med drivgarn etter to alternativer: Enten å utsette starttidspunkt fra 20. mai til 1. juni, eller å fremskynde sluttidspunktet fra 15. juni til 10. juni.
  • begrensning av fisket til ett fast redskap. I dag kan fiskerettshavere fiske med to redskap om gangen.
  • forbud mot notfiske.

Varsi understreker at dette er kun forslag som administrasjonen i Tanavassdragets fiskeforvaltning har fremmet i sitt arbeidsdokument.

– Forslagene er ikke vedtatt av styret, forklarer Varsi. Derfor mener han at dette er en "ikke-sak" på nåværende tidspunkt.

Samtidig bekrefter han at forslagene fortsatt kan være gjenstand for behandling i senere styremøter.

– Men da sammen med også eventuelle andre forslag, forklarer Varsi.

Han synes det vil være galt at man på nåværende tidspunkt offentliggjør eventuelle forslag styret diskuterer hva gjelder rettighetshavernes eget fiske. Også lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen, har valgt å være taus.

– Men alle parter, både stangfiskere og garnfiskere, må være villige til å innskrenke sitt fiske dersom vassdragets laksefiske skal ha utviklingsmuligheter, mener Samulesen.

Ønsker å redusere fisketrykket

Vurderingene skjer i forbindelse med at Norge og Finland er blitt enige om å gjenoppta forhandlinger om nye fellesregler for fisket i Tanavassdraget.

Styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning er enig i at det er behov for å redusere det samlete fisketrykket i Tanavassdraget.

– Ved forhandlinger bør det fokuseres på områder som gir reell fiskebesparende tiltak. Fisketider, fiskemetoder, kvoter/tak og pris bør vurderes som virkemidler for å regulere fisket, heter det i den foreløpige anbefalingen som styret har sendt til Miljøverndepartementet.

Tidspunktet for første forhandlingsmøte mellom Norge og Finland er ennå ikke fastsatt.

Det er Miljøverndepartementet som leder den norske delegasjonen. Sammensettingen av delegasjonen er ennå ikke klarlagt, men både Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget vil få fullverdig representasjon.

Miljøvernminister Erik Solheim har antydet at det første møtet vil bli avholdt i januar.

Styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning vil innen dette tidspunktet vurdere mulige forsalg til fiskebesparende tiltak av fiskerettshavernes eget fiske.

– Ingenting av vurderingene vil bli offentliggjort før styret har vedtatt eventuelle forslag, understreker Varsi.

Tiltak for tilreisende

Hva gjelder turistfisket, så bekrefter Varsi at styret allerede har oversendt følgende foreløpige anbefalinger til departementet:

  • innføre tak for antall stangdøgn som kan selges i Tanavassdraget. I dag finnes det ingen begrensning.
  • fiskekortet kjøpes på den side av riksgrensen som fiskeutøvelsen skal foregå.
  • øke fiskekortprisen.
  • innføre halvdøgns fiskekort i utvalgte soner.
  • tilreisendes eget fiske fra båt i grenseelvdelen reguleres til maksimum 12 timer hvert fiskedøgn, i alt 72 timer i uka. I dag kan tilreisende fiske fra båt inntil 17 timer per døgn.
  • det settes en grense for salget av antall stangdøgn i riksgrensestrekningen.
  • for nedre norske del og norske sideelver settes en grense på antall stenger pr. fiskeområde.