NRK Meny
Normal

Skuffelse i Alta - vil anke kommunestyrevedtak

Det blir ingen utvidelse av den samiske barnehagen i Alta, slik eierne hadde søkt om.

Avstemming i Alta kommunestyre

Her blir forslaget fra Venstre, SV og FrP nedstemt.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Kommunestyredebatten var preget av gode intensjoner. Alle partiene var oppe på talestolen for å fortelle at de støtter samiske tiltak i Alta kommune.

Flertallet mente likevel at det var tungtveiende argumenter for å avslå søknaden fra Álttá siida.

Samiske foreldre i Alta har gitt uttrykk for fortvilelse over mangel på samiske barnehageplasser.

Ordfører Laila Davidsen mener at søknaden fra Álttá siida kom for sent.

– Søknaden kom i mai, etter at man allerede hadde sett på helheten i barnehagedekninga. For å opprette en avdeling nå, så måtte vi enten ha fått inn 1,2 millioner i friske penger, eller lagt ned en eksisterende barnehage. Og det er vanskelig, sier Davidsen.

– Det skorter på viljen

Det øret ville hverken Ronny Berg (Frp) eller Trine Noodt (V) høre på. Sammen med SV stod de bak forslaget om å la Álttá siida åpne enda en avdeling i den samiske barnehagen. Trine Noodt mener midlene er der, men det skorter på viljen.

– Ja, jeg er skuffet. Vi kunne brukt pengene som regjeringen har bevilget til fleksibelt barnehageopptak. Slik kunne vi løst flere ting samtidig. Jeg lurer på hvor motivert de andre politikerne er til å finne løsninger, sier Noodt.

Ronny Berg var ikke nådig i sin omtale av politikerkollegene.

Ronny Berg

Ronny Berg (FrP) mener politikerne i Alta ikke lever som de preker.

Foto: Kai Erik Bull

– Dette viser at flertallet har sagt nei til de ni barna som står i kø for å få plass i den samiske barnehagen. Man sier at man har det programfestet at man støtter samisk språk og kultur, men når man da skal prioritere, så velger man å ikke gjøre det, fordi det koster noen kroner.

Vil anke til fylkesmannen

Ordfører Laila Davidsen understreker at de samiske barnehageplassene er viktige for kommunestyret, men at det er for sent i denne omgang.

– Det er jo tverrpolitisk enighet om å øke kapasiteten ved den samiske barnehagen neste gang, sier Davidsen.

Jan Erik Henriksen er styreleder for Álttá Siida AS. Også han er skuffet over Alta kommunestyres vedtak, og mener kommunen i flere år har vært klar over at det er behov for flere samiske barnehageplasser i Alta. Han mener kommunestyrets vedtak viser at man egentlig ikke vil prioritere det samiske, all den tid alt var lagt til rette for en utvidelse fra Álttá Siidas side., og at det ikke hadde kostet kommunen et øre.

– Vi vil anke vedtaket til Fylkesmannen. Jeg mener kommunen bryter

Jan Erik Henriksen

Styreleder ved Álttá siida AS, Jan Erik Henriksen, sier de kommer til å anke kommunestyrevedtaket til fylkesmannen.

Foto: NRK

barnehageloven fordi de har et ansvar for å tilby samiske barn et tilfredstillende tilbud. Barnehagen klarer seg, men det er synd på de barna som ikke får et barnehagetilbud på samisk.

Han er glad for støtten fra Ronny Berg.

– Det viser at Ronny Berg har forstått at fornorskningen har vært en hemsko, og skal man stoppe den, så må man begynne i barnehagen, sier Henriksen.