Ingen samer på urfolkslinjen

Nordens første dedikerte utdanning for urfolk er etableret på folkehøgskolen Nord-Norge i Skånland. Ikke en eneste same har søkt.

Linja starter opp til høsten med elever fra flere forskjellige urfolk verden over.

– Vi har fullt opp linja med elever fra USA, Sør-Afrika, Tanzania, Filippinene og Norge, men ingen samer har søkt. Det sier rektor Rolf Steffensen.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener de samiske elevene kommer neste år.