Ingen problemer med DAB

Fiskerne har så langt ikke rapportert om problemer etter overgangen til DAB. Det sier Steinar Jonassen, som er leder i Nordland fylkes fiskarlag. Det er nesten en måned siden NRK forlot FM-nettet i Nordland, og overlot det til lokalradioene. I dag står Trøndelag og Møre og Romsdal for tur.