Normal

Ingen permanent andejakt - må vente på ny lov

Miljøverndepartementet sier nei til vårjakt på ender om våren i Kautokeino. Først må den nye naturmangfoldloven vedtas.

Gjess
Foto: WIN MCNAMEE / AFP

– Det er tidligere informert om at departementet vil vente med å ta stilling til spørsmålet om en permanent ordning med vårjakt på ender til ny naturmangfoldlov er vedtatt. Dette fastholdes, skriver Miljøverndepartementet i et brev til Sametinget. 

Vil ha jakt fra 2009

Sametinget ser ingen grunn til å vente med permanent vårjakt på ender i Kautokeino.

– En permanent jakt bør igangsettes fra 2009. Vi forventer at departementet gjør nødvendig forarbeid i løpet av 2008, slik at en permanent ordning på vårjakt er klart til jaktsesongen 2009, skrev Sametinget i desember i fjor.

Men Miljøverndepartementet avviser kravet.

– Vi ønsker at det nye lovgrunnlaget knyttet til generelle prinsipper og regler om naturens mangfold skal være på plass før det tas stilling til spørsmålet om en permanent ordning med vårjakt på ender, skriver departementet.

Den nye loven skal erstatte den nåværende naturvernloven, men skal være mer vidtrekkende. Forslaget til naturmangfoldloven ble presentert i 2004. Regjeringen har ennå ikke lagt fram lovforslaget for Stortinget.

Utålmodig

I Kautokeino har folk lenge vært utålmodige.

– Mange er lei av prøveordningen med vårjakten og det blir færre jegere hvert år, sa Johan Henrik Buljo i Sámi bivdo- ja meahcástansearvi (Samisk jakt- og utmarksforening) til NRK Sámi Radio i april i fjor.

Buljo og de andre jegerne må fortsatt vente. Et løfte gir imidlertid Miljøverndepartementet:

– Vi bekrefter at det vil bli gjennomført konsultasjon med samiske interesser i forbindelse med vurderingen av en eventuell permanent ordning med vårjakt på ender. Departementet er innstilt på å gjennomføre slik konsultasjon med både Sametinget og Sámi bivdo- ja meahcástansearvi.