Skjebnemøte for tanalaksens ledelse: – Vi får vurdere hva vi gjør videre

Konflikten mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og regjeringen kan nå sitt klimaks i neste uke. Striden dreier seg om avtalen mellom Norge og Finland om fiske i Tanaelva.

Konfliktsonen på Tanaelva

KONFLIKT: Tanavassdragets fiskeforvaltning krever større innflytelse i forvaltningen av laksefisket.

Foto: Anne Berit Anti / NRK

Styrelederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) – organet som etter loven er satt til å forvalte laksefisket på norsk side – vil ikke si noe om de skal legge ned virksomheten etter møtet med Klima- og miljødepartementet tirsdag i neste uke.

– Jeg skal ikke spå om noe, men vi har møte i TF-ledelsen dagen etter samtalene med departementet, og så får vi vurdere saken, sier Steinar Pedersen.

Steinar Pedersen - nestleder i Finnmark Ap

SKJEBNEMØTE: Steinar Pedersen er styreleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Selv om Stortinget godkjente avtalen om laksefiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland i mars i år , skaper saken fortsatt bølger og temperatur. Under valgkampen besøkte Ap-toppen Martin Kolberg Tana og han kom med følgende garanti:

– Får vi flertall på Stortinget skal Tana-avtalen tas opp på nytt. Da vil det bli tatt nødvendige skritt for å se om det er mulig å få justert avtalen, og eventuelt starte på nytt med en forhandling med Finland, sa Kolberg til NRK .

Statssekretær: – Følger vedtaket

Resultatet av valget ble imidlertid ikke slik som Martin Kolberg håpet på. Regjeringen Solberg fortsetter, og statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H) kommer med følgende beskjed:

– Stortinget har vedtatt Tana-avtalen og den har trådt i kraft.

Dermed vil ikke regjeringen gjøre noe for å endre på dette.

– Vi vet at saken er til behandling i Stortingets kontrollkomitéen, men det har ikke vi noen kommentarer til, sier Olli.

Anne Karin Olli

DIALOG: - Regjeringen ønsker god dialog med lokale forvaltere, sier statssekretær Anne Karin Olli (H).

Foto: Høyre / NRK

TF-leder Steinar Pedersen sier godkjenningen av avtalen med Finland innebærer at de er satt helt på sidelinjen i forvaltningen.

– Går man videre på denne linjen vil situasjonen bli veldig vanskelig, sier han.

Skal vurdere framtida

I neste uke møter TF-ledelsen representanter fra Klima- og miljødepartementet.

– Hvis vi opplever at vi ikke får noen som helst slags innrømmelser og større innflytelse på forvaltningen enn det som ligger i avtalen, så vil situasjonen bli særdeles vanskelig, sier Pedersen.

Han ønsker imidlertid ikke å utdype om TF vurderer å trekke inn årene.

– Det får vi vurdere etter møtet, sier han.

Statssekretær Anne Karin Olli sier hun har kontakt med Klima- og miljødepartementet som håndterer saken fra regjeringens siden.

– Regjeringen ønsker å ha god dialog med TF og lokale myndigheter. Det har hele tiden vært regjeringens mål, og det ønsker vi å fortsette med, sier hun.

Håper at avtalen underkjennes

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité startet behandlingen av Tana-avtalen i vår, og når det nye Stortinget trer sammen senere i høst vil dette fortsette.

– Komitéen vil blant annet se på om Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget hadde plass i forhandlingene med Finland, og som tanaloven krever. Behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomitéen ser vi på som et håp at prosessen som førte frem til avtalen underkjennes, og at avtalen bør reforhandles, sier Steinar Pedersen.

Pedersen sier at den gjeldende avtalen innebærer at de lokale rettighetshaverne er satt fullstendig tilside.

– Det er sider ved stortingsbehandlingen som det er all grunn til å se nærmere på. Stortinget fikk ikke opplysningene som det hadde krav på da det behandlet avtalen. Dette gjelder blant annet de finske hytteeiernes gratis fiskerett på norsk side av grenselinjen, sier TF-lederen.