Ingen ny fellesnemd likevel

Det ble likevel ikke valg av noen ny fellesnemd i dagens ekstraordinære kommunestyremøte i Tysfjord. Med ni mot åtte stemmer ble det vedtatt å opprettholde dagens to fellesnemder for nye Hamarøy og nye Narvik kommuner. Det var et mistillitsforslag fra representant John Gunnar Skogvold (SV) om å vrake dagens fellesnemder til fordel for én fellesnemd som skulle representere begge de nye kommunene. Om vel ett år er jo Tysfjord kommune historie. Kommunen deles mellom nye Narvik og nye Hamarøy.