Ingen løsninger om Márkomeannu

Gårdagens dialogmøte om framtida til den samiske festivalen Márkomeannu, førte ikke til noen løsning som kan sikre videre drift, skriver Harstad Tidende.

Márkomeannu
Foto: Preassagovva (www.markomeannu.no)

Hinnøy og omegn sameforening (IBSS-NSR) hadde invitert fylkesrådene fra Troms og Nordland, ordførerne i Evenes og Skånland, sametingsråd Vibeke Larsen, Várdobáiki samisk senter og NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo til dialogmøte om Markomeannus fremtid.

– Márkomeannu må leve videre, og det skal vi hjelpe til med å få til, sa leder for Hinnøy og omegn sameforening (IBSS-NSR), Ann-Mari Thomassen som tar til ordet for å berge den markasamiskefestivalen, til NRK Sápmi før møtet fredag.

Fant ikke løsninger

Dialogmøtet om Márkomeannus fremtid fant sted på festivalområdet fredag.

Ifølge Harstad Tidende kunne verken ordføreren i Skånland, Einar Aune eller fylkesråd for næringer i Troms, Willy Ørnebakk, love noen økonomiske løft for festivalen, som sliter både økonomisk men også med å få frivillige til å hjelpe til med arrangementet.

Skånlands ordfører Einar Aune kunne ikke love noen økonomisk støtte, og mente at festivalen etter å ha mottatt prosjektmidler i tre år, nå måtte stå på egne bein. Heller ikke fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk, kunne love mer enn de 100.000 kronene som Márkomeannu har fått som festivalstøtte de siste årene, skriver avisen.

Tar en pause

– Det er bare positivt fra vårt synspunkt at andre vil hjelpe, men selvom det pengemessige skulle komme på plass, så er det fortsatt slik at vi trenger ett år på å løse de utfordingene vi har, sa festivalsjef Runar Myrnes Balto til NRK Sápmi før dialogmøtet fredag.

Det vli si at det ikke blir noen stor festival neste sommer, men Márkomeannu planlegger flere små arrangement neste år og skal også løse utfordringene de har, men håper å komme tilbake i 2015 med et stort festival på sommeren.

Var med på møtet

Festivalleder Runar Myrnes Balto som var med på dialogmøtet, sier til Harstad Tidende at nok går som de har planlagt neste år, med en pause.

— Vi har allerede i år redusert programmet, og vi ser at vi ikke kan drive videre uten tilstrekkelige økonomiske midler. Usikkerheten har ført til en resignert stemning i styret, og dette tærer på motivasjonen. I tillegg har festivalen etter hvert blitt så stor at vi nå trenger flere folk med forskjellig kompetanse. Derfor anbefaler vi et pauseår i 2010, sier Balto til avisen.