Ingen løsning dersom en fremmed art innføres

For bare 100 år siden oppmuntret staten til å spre fiskearter – nå gjøres det ulovlig – konsekvensene er at vannene blir ødelagt.

1000317956

Mang en tørrfluefisker drømmer om at flua deres blir tatt i et slikt vak. Ørret er en av fiskene som har blitt utsatt i vann og vassdrag, noe som ikke bare er ulovlig men skadelig for økologien i vassdraget.

Foto: Haarberg, Erlend / Samfoto

– Historisk sett er ørret den som er spredd mest, og det har foregått helt fra middelalderen, og kanskje før det, forteller forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Odd Terje Sandlund.

Gjeddefiske

For hundre år siden oppfordret den norske stat til å spre arter, men senere har spredning av arter som gjedde ført til ugjennopprettelige feil.

Foto: NRK

Ørret er nemlig en av artene som kan spres ved å frakte øyerogn i en bøtte med vann til dit man ønsker.

Noe som er strengt forbudt.

I 2015 ble det påvist 25 nye tilfeller med spredning av til sammen elleve fremmede arter i norske innsjøer.

Feil å tro at gjedde retter opp

Odd Terje Sandlund

Forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Odd Terje Sandlund, advarer mot å sette ut fremmede arter i vann de ikke hører til naturlig.

Foto: Arnstein Staverlåkk

De to artene som nå oftest spres ulovlig er ørekyt og gjedde.

– Når det gjelder gjedde, så har folk misforstått, og satt ut gjedde i et litt overbefolket ørretvann, slik at kvaliteten på ørreten blir mye bedre, sier Sandlund og fortsetter:

– Det viser seg at det er feil, rett og slett, i de aller fleste tilfeller ødelegger man et ørretfiske ved å slippe ut gjedde. Det å sette ut fisk er stort sett negativt.

Ørekyt er igjen de siste årene populært brukt som levende agn.

– Og når dem har fisket ferdig så har folk ubetenksomt nok tømt ut resten av agnfisken sin, og spredd den på den måten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Røye

Røye er sammen med ørreten den mest populære fisken å fiske etter utenom laks. Både ørret og røye var blant de første fiskene som kom til Norge da isen trakk seg tilbake under istiden.

Foto: NINA

Mener ørreten har ødelagt

Til tross for at ørreten er til glede for mange, og at det mange steder er et sterkt ønske om å fjerne sik, så er det stikk motsatt for utmarksutøver Mathis Gaup fra Kautokeino.

Mathis Gaup sitter ved elva

Mathis Gaup savner tilbake til tiden da innsjøene i Kautokeino bugnet med sik, og har et ønske om å tømme vannene for ørret.

Foto: Privat

– I våre områder, og opp mot Stuorajávri, har både siken og røya så godt som forsvunnet.

Grunnen mener han er at det er satt ut, og fortsatt settes ut, ørret i sikvannene.

Siken har i uminnelige tider vært en viktig matfisk i Kautokeino.

– Mange har også tjent gode penger på å selge sik, men nå finnes ikke denne muligheten lenger, sier Gaup.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ørekyte.

Ørekyt er en konkurrent til ørretyngel om mat, og den ligner svært mye på ørret- og lakseunger og kan derfor også være spredt ved feiltakelser.

Foto: NRK.

Giftbehandling eneste løsning

NINAs forskningssjef ser ikke bort ifra at ørreten kan ha skylda:

Fiskevollen, Sølensjøen, Rendalen, sikfiske

Siken er ønsket i Kautokeino, men uønsket andre steder. Utsetting av fremmede arter fører ikke bare til at økosystemet i vannene endres, men også til at fiskesykdommer spres.

Foto: Aase Dahling, NRK / NRK

– Det kan tenkes. Det høres litt rart ut, for siken er en art som tåler ganske mye, men jeg kjenner ikke eksempelet og kjenner ikke til at noen har sett nærmere på det, så det tør jeg ikke si. Men hvis det er riktig, så bekrefter det jo det jeg sier om å sette ut fisk er stort sett negativt.

Dessverre er utsetting av fremmede arter i vann en feil det ikke er mulig å rette opp i.

– Rotenonbehandling er egentlig den eneste måten å gjøre noe med det på, men det vil vi helst unngå, for det tar jo livet av all fisken, avslutter Odd Terje Sandlund.

Laster kart, vennligst vent...

Lokal utmarksutøver i Kautokeino forteller at sikbestanden i Stuorajávri har minket kraftig etter innførsel av ørret.