Ingen kutt ved SANKS

Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern (SANKS) kan igjen starte opp tilbudene i Tysfjord og Snåsa.

Illustrasjon

Målet til SANKS er å være et helsetilbud for hele den samiske befolkningen i Norge.

Foto: Scanpix

Gunn Heatta

SANKS-sjef Gunn Heatta.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Siden septermber i år har ikke SANKS kunnet gi hjelp til folk i det lulesamiske og sørsamiske området. Torsdag vedtok Helse Finnmark å bevilge midlene som må til for å beholde disse tilbudene.

For SANKS-sjef Gunn Heatta er dette et gledelig budskap.

– Dette vedtaket betyr veldig mye. Nå kan vi gjenåpne kontorene i Tysfjord og Snåsa. Derfor er jeg veldig glad. Nå får vi enda et år på oss til å jobbe og søke om nye midler for driften, slik at tilbudet for sør- og lulesamene beholdes permanent, sier Heatta.

Nødt til å stenge kontorer

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge.

Hovedkontoret i SANKS ligger i Karasjok i Finnmark. I september var det et møte om framtiden til SANKS, hvor Helse Nord, Helse Finnmark og Sametinget var representert. På møtet ble det blant annet diskutert om en regelendring, som ville gjøre det vanskelig for SANKS å gi tilbud utenfor Finnmark.

Da ble SANKS nødt til å stenge kontorene i Tysfjord i Nordland og i Snåsa i Nord-Trøndelag. Torsdag kom gladmeldingen fra Helse Finnmark om at de bevilger 3 millioner kroner til dette tiltaket. Med dette vil lule- og sørsamene beholde sitt lokale psykiske helsetilbud.

– Finne ut hvem som har ansvaret for SANKS

Klinikksjef i Helse Finnmark, Inger Lise Balandin, sier at de bevilger disse midlene for neste år slik at de skal få tid til å finne ut hvem som har det økonomiske ansvaret for SANKS. Denne instutusjonen har nemlig ikke tilbud bare for befolkningen i Finnmark.

– Man må bruke 2013 på å få avklart den fremtidige løsningen. Det går både på innhold og på finansiering, forklarer Balandin.

På papiret har ikke SANKS et nasjonalt ansvar, selv om de har tilbud utenfor Finnmark. Nettopp derfor har institusjonen kommet i en usikker økonomisk situasjon. Heatta håper nå at institusjonen skal få et slikt nasjonalt ansvar.

– Hvis vi får en nasjonal status så vil vi også være forpliktet til å gi et tilbud over hele landet, forklarer Heatta.


Korte nyheter

 • Kárášjoga etnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK