NRK Meny
Normal

Ingen innsikt i mineralsaker

Miljøvernere raser etter at det grønlandske parlamentets lovforslag som avskaffer innbyggernes rett til innsikt i mineralsaker.

Nuuk, Grønland

Innbyggerne på Grønland vil ikke få innsikt eller kunne påvirke beslutningsprosessene i mineralsaker, hvis den foreslåtte lovendringen vedtas.

Foto: STAFF / Reuters

Det grønlandske parlamentet Naalakkersuisut har kommet med forslag om endringer i i Råstoffloven. I forslaget blir borgernes rett til innsikt i saker om uranutvinning og annen mineraldrift avskaffet.

Dette får miljøvernorganisasjonene til å rase, skriver den grønladske avisa Sermitsiaq.

– Strider mot folkeretten

De fire miljøorganisasjonene Avataq, Det Økologiske Råd, Noah og Vedvarende Energi advarer mot denne kontroversielle beslutningen, som er i strid med Århus-konvensjonen.

Århuskonvensjonen eller UNECEs konvensjon om adgang til opplysninger, offentlighetens medvirken og klageadgang på miljøområdet er en konvensjon om åpenhet. Den ble underskrevet 25. juni 1998 i Århus i Danmark og trådte i kraft 30. oktober 2001.

Pr. mai 2007 har 40 land (primært i Europa og Asia) underskrevet og ratifisert avtalen. I tillegg har EU ratifisert konvensjonen og innarbeider nå dets prinsipper i lovgivningen.

Hvis lovforslaget gjennomføres så vil det redusere borgernes adgang til miljøinformasjon, deres mulighet til å påvirke i beslutningsprosessene og muligheten for rettslig etterprøving og klagegang, skriver de i en felles pressemelding.

– Det låter hult

Mikkel Myrup, leder i Avataq, mener at det låter hult at grønlandske og danske politikere har forsvart opphevelsen a uranforbudet med at Grønland innfører de høyeste miljøstandarder for uranutvinning i verden.

Nå vil Naalakkersuisut i tillegg vil gi avkall på å følge Århus-konvensjonens bestemmelser.

Forslaget om å fjerne innsikt i mineralsaker ble fremsatt under en ekspert-workshop i Nuuk, som skulle forberede den fremtidige lovgivningen på uranområdet.

Deltagerne har hittil vært hemmeligholdt, men nå er det kommet frem at representanter for det australske gruveselskapet Greenland Minerals and Energy (GME), som eier det gigantiske Kuannersuit/Kvanefjeld-uranmineprojekt, deltok i workshopen.

Den danske forskningsinstitusjonen, DIIS, sto bak workshoppen, som var hermetisk lukket for offentligheten, påpeker de fire miljøorganisasjonene.