NRK Meny
Normal

Ingen flertall for tjæresand-nekt

Stortingsflertallet stemte imot forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada. Ansvarlig statsråd mener Statoil er sitt ansvar bevisst.

Stortinget klar til votering.

Stortinget voterer over tjæresandsaken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg mener jo at Statoil er et av de få store energiselskapene i verden som er tydelig på hvordan de agerer miljø- og klimamessig, om selskapets ambisjoner og hvordan de vil nå målene, det er jeg veldig glad for sier Olje- og energiminister, Tord Lien.

Han mener at det er Statoil selv som skal avgjøre hvorvidt de bør være involvert i tjæresandvirksomhet eller ei.

Det var Rasmus Hansson som på vegne av Miljøpartiet De Grønne ba Stortinget vedta at Statoil må trekke seg ut av tjæresandvirksomhet i Canada. Han viste til at det er betydelige utslipp av klimagasser under produksjonen, og at denne typen oljeutvinning har store konsekvenser for naturen.

Skitten oljevirksomhet

I motsetning til Tord Lien var de fleste av debattantene i Stortingssalen enige med Hansson i at det i grunnen ville vært best dersom Statoil trakk seg fra denne virksomheten, men stortingsflertallet ville ikke instruere Statoil i denne saken.

– Fra Arbeiderpartiets side mener vi at dette ikke er en sak som skal behandles gjennom et representantforslag, men at dette bør debatteres i en større sammenheng når vi behandler eierskapsmeldingen, sier Anna Ljunggren (Ap), som er medlem i Energi- og miljøkomiteen.

De som voterte mot forslaget fra Hansson og dermed utgjorde stortingsflertalllet, var Fremskrittspartiet, Høyre , Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Retningslinjer for alle

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget og den skal etter planen legges fram i løpet av første halvår i 2014.

Ap og Sp fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen i behandlingen av eierskapsmeldingen gå igjennom de ulike statlige selskapers klimaprofil, og i den forbindelse klargjøre behovene for strengere miljø- og klimakrav.

Dette forlaget fikk heller ikke flertall, da Venstre og Kristelig folkeparti ikke støttet forslaget, selv om de i prinsippet mener at en slik vurdering av statlige selskapers klimaprofil er viktig. De viste til at de er bundet gjennom avtalen med regjeringspartiene.

De fleste av debattantene forutsatte likevel at denne saken kommer til å bli bredt debattert i stortinget og at de da kunne skjerpe kravene til selskapene.

Hansson er i tvil om de store partiene virkelig er villige til å skjerpe kravene.

– Når den eierskapsdebatten kommer i Stortinget om ikke så lenge, så får vi se hva klimasnakket til Ap, Sp, Høyre og Frp er verdt denne gangen, tidligere har den iallfall ikke vært verdt mye, sier Hansson.