Hopp til innhold

Ingen flertall for tjæresand-nekt

Stortingsflertallet stemte imot forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada. Ansvarlig statsråd mener Statoil er sitt ansvar bevisst.

Stortinget klar til votering.

Stortinget voterer over tjæresandsaken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg mener jo at Statoil er et av de få store energiselskapene i verden som er tydelig på hvordan de agerer miljø- og klimamessig, om selskapets ambisjoner og hvordan de vil nå målene, det er jeg veldig glad for sier Olje- og energiminister, Tord Lien.

Han mener at det er Statoil selv som skal avgjøre hvorvidt de bør være involvert i tjæresandvirksomhet eller ei.

Det var Rasmus Hansson som på vegne av Miljøpartiet De Grønne ba Stortinget vedta at Statoil må trekke seg ut av tjæresandvirksomhet i Canada. Han viste til at det er betydelige utslipp av klimagasser under produksjonen, og at denne typen oljeutvinning har store konsekvenser for naturen.

Skitten oljevirksomhet

I motsetning til Tord Lien var de fleste av debattantene i Stortingssalen enige med Hansson i at det i grunnen ville vært best dersom Statoil trakk seg fra denne virksomheten, men stortingsflertallet ville ikke instruere Statoil i denne saken.

– Fra Arbeiderpartiets side mener vi at dette ikke er en sak som skal behandles gjennom et representantforslag, men at dette bør debatteres i en større sammenheng når vi behandler eierskapsmeldingen, sier Anna Ljunggren (Ap), som er medlem i Energi- og miljøkomiteen.

De som voterte mot forslaget fra Hansson og dermed utgjorde stortingsflertalllet, var Fremskrittspartiet, Høyre , Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Retningslinjer for alle

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget og den skal etter planen legges fram i løpet av første halvår i 2014.

Ap og Sp fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen i behandlingen av eierskapsmeldingen gå igjennom de ulike statlige selskapers klimaprofil, og i den forbindelse klargjøre behovene for strengere miljø- og klimakrav.

Dette forlaget fikk heller ikke flertall, da Venstre og Kristelig folkeparti ikke støttet forslaget, selv om de i prinsippet mener at en slik vurdering av statlige selskapers klimaprofil er viktig. De viste til at de er bundet gjennom avtalen med regjeringspartiene.

De fleste av debattantene forutsatte likevel at denne saken kommer til å bli bredt debattert i stortinget og at de da kunne skjerpe kravene til selskapene.

Hansson er i tvil om de store partiene virkelig er villige til å skjerpe kravene.

– Når den eierskapsdebatten kommer i Stortinget om ikke så lenge, så får vi se hva klimasnakket til Ap, Sp, Høyre og Frp er verdt denne gangen, tidligere har den iallfall ikke vært verdt mye, sier Hansson.


Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK