NRK Meny
Normal

Ingen innskjerping av leveringsplikten

Opposisjonen på Stortinget får ikke flertall for å stramme inn leveringsplikten i fiskerinærigen.

Fisketråler

Opposisjonspartiene når ikke fram med sitt forslag om å skjerpe inn leveringsplikten som følger med enkelte konsesjoner og kvoter.

Foto: ARKIV / Scanpix

– Vi har jo sett på denne forsømmelsen av leveringsplikten i 15 år så det er jo ikke noe mer å se på, og jeg er rystet over at de folkevalgte velger å ikke høre på folket i denne saken, sier Johnny Ingebrigtsen (Sv), som møter på Stortinget som vararepresentant fram til sommeren.

Han sikter til kystopprøret, som er en reaksjon på det de mener er et ran av fiskeressursene fra kystbefolkningen

Regjeringspariene går sammen med Venstre og Kristelig folkeparti inn for å vente på kartlegging som Nærings og fiskeridepartementet har igangsatt, og støtter dermed ikke forslaget fra opposisjonspartiene.

Tirsdag ettermiddag behandler Stortinget representantforslag fra Sosialistisk venstreparti , Arbeiderpartiet og Senterpartiet der regjeringe oppfordres til å sørge for at regelverket for leveringsplikten innskjerpes.

– La utvalget få arbeidsro

Opposisjonen ønsker med representantforslagene å sikre at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet.

De mener det derfor er nødvendig å slå tydelig fast at trålerne som har leveringsplikt til de respektive lokalsamfunnene, fortsatt skal knyttes mot dem, og at man ikke løsner på båndene mellom sjø og land. Opposisjonen ber også om at eventuelle endringer i leveringsplikten fremlegges for Stortinget for behandling.

Frank Bakke Jensen (H), som er saksordfører i denne saken, mener det er unødvendig å forhaste seg med endringer av leveringsplikten nå.

– Regjeringen har startet et arbeide med å se på vilkårene for industrien, blant annet i forhold til leveringsforpliktelsene, dette er et arbeide som den forrige regjeringen startet og så har Statsråd Lisbeth Aspaker justert mandatet noe, vi mener at dette utvalget skal få arbeidsro, derfor ser vi ingen grunn til å følge de forslagene som er fremmet av opposisjonen, sier Bakke Jensen.