Ingen dødsulykker på vegene i Nord-Norge i februar

Februar ble en god måned på vegene i Nord-Norge.

Webkamera E6 Kråkemofjellet i Nordland (326 moh)
Foto: Statens vegvesen/webkamera

Foreløpige tall viser at ingen omkom i trafikken på nordnorske veger i forrige måned.

Det melder Statens vegvesen .

Status for 2016 er dermed at én person har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er samme antall som de to siste årene.

I gjennomsnitt de foregående fem årene har mellom fire og fem personer mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av januar og februar.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for de 2 første månedene er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene:

Fylkesvis fordeling omkomne

Pr. februar

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Nordland

0

1

1

4

4

0

Troms

0

0

0

1

5

6

Finnmark

1

0

0

0

0

2

Region nord

1

1

1

5

9