Hopp til innhold

Denne blir for dyr for Kautokeino

Den samiske videregående skolen i Kautokeino skal flyttes, men noe bytte av bygg mot tomt slik som kommunen hadde ønsket, blir det ikke.

Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino

Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Kautokeino kommune hadde ønsket å overta bygningene til Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, som Statsbygg eier.

Men det kommer ikke til å skje sånn uten videre.

Foreslo byttehandel

De opprinnelige planene til Statsbygg innebar å rive ned eksisterende bygningsmasse for å bygge nye på samme tomt. Kommunen mente at det var for galt å rive ned bygninger som er i god stand.

Derfor skisserte de før jul en annen løsning, nemlig at kommunen overtar bygningene mot at Statsbygg får en annen tomt .

Bygningene der skolen i dag er lokalisert, ville vært kjærkomne for kommunen. I skissene skriver kommunen at små bedrifter, kunstnere og kommunale etater kunne ha brukt bygningene istedet for at de ville bli revet.

Kompromissløsning

Prosjektleder Mads Sørhus Lohne bekrefter overfor NRK at skolen planlegges å bygges på den samme tomten som kommunen hadde tilbudt i bytte, dersom staten går inn for byggeplanene.

Men Statsbygg velger å kjøpe tomten istedet for en byttehandel.

– Det er fordi markedsprisen på bygget og tomten var såpass forskjellig. Jeg har ikke tallene rett foran meg nå så jeg kan ikke si eksakt sum, men det er en differanse på et totalls millionbeløp. Vi kan ikke selge eiendommen med bygninger til under markedspris, og kommunen hadde ikke mulighet til å dekke mellomlegget, sier Lohne.

Vil ha bygningene gratis

Ordfører Klemet Erland Hætta

Ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino satser på å få bygningene av staten.

Foto: Liv Inger Somby

Eksisterende eiendom med skolebygningene er med andre ord verdt og taksert langt mer enn det som tomta er.

– Vi har ikke vurdert om bygningene blir for dyre akkurat, men at taksten er høy, det er det ingen tvil om, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

Fra kommunens side er man likevel ikke interessert i å betale markedspris. Et annet alternativ er å la eiendommen ligge og å ikke bry seg mer om saken. Men ordføreren sier at de har et annet alternativ som de nå skal jobbe videre med.

Det er en langsiktig løsning som krever noe mer tid og arbeid.

– Vi vil ta opp dette med regjeringen, og vi vil jobbe for at de kan tilby oss en langt lavere pris for bygningene eller som vi ønsker, at vi kan få de gratis. Jeg har stor tro på at vi kan lykkes med det, sier han.

Ingen avgjørelse tatt

Statsbygg som eier eiendommen der den samiske videregående skolen ligger i dag, har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med bygningsmassen videre dersom det blir byggestart i 2015.

Enten vil de selge eiendommen og bygningene, eller så vil de forsøke å finne andre statlige leietakere som kan flytte inn i bygningene.

– Det er uansett noe som er forskjøvet til senere når et eventuelt nytt bygg står oppreist, sier prosjektleder Mads Sørhus Lohne i Statsbygg.

Ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino har ikke hørt noe mer om rivningsplaner, og han har heller ikke hørt at andre skal være interessert i kjøpe eksisterende bygninger og tomt.

– Det kan være andre som er interessert. Uansett vil også det være en god løsning. Vi vil nå jobbe opp mot staten for å få det slik vi ønsker, sier Hætta.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK