Ingen anke om reinslakt

Både Nortura og Finnmark Rein godtar dommen fra tingretten 25. oktober. Striden har gått på om en avtale mellom Finnmark Rein (FR) og Nortura er i strid med kokurranseloven eller ikke. I følge avtalen har Finnmark Rein hatt eksklusiv rett til å melde inn dyr til slakt ved Nortura Karasjok. Dommen slår fast at alle aktører som ønsker å leielslakte rein ved Nortura Karasjok skal kunne gjøre det, men må nå gå via Finnmark Rein som har den ekslusive avtalen.