Inga Margrethe Vars

Inga Margrethe Vars er 12. kandidat på lista til Samefolkets Parti i valgkrets 2.

Hun er født 11. april 1969. Bosatt i Karasjok.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Inga Margrethe Vars

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

188 621

0

43 374

2007

210 643

0

50 818

Roller

Oppført som styremedlem i Mahkaravju-Magerøy Siida, etabl. i 2005. Styreleder er Rasmus M. Somby.

Varamedlem i styret til Riddoduottarmuseat, etablert i 2006. Styreleder er Liv Østmo. Hun er 9. kandidat på Árjas liste i valgkrets 2. Driftsinntekter i 2007: 7.231.000 kr. Resultat før skatt: minus 339.000 kr.