Informerte om regelverk for avskilting av ambulanser

Arctic Ambulanse i Vest-Finnmark fikk informasjon fra Alta trafikkstasjon om avskilting av ambulanser som de eier.

Ambulanse

ill.foto

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Oppdatert 31. desember 2019: Tittelen og ingressen er oppdatert. I den opprinnelige versjonen av saken skrev NRK at Alta trafikkstasjon ga råd til Arctic Ambulanse, men Alta trafikkstasjon presiserer at de ikke ga råd, men informerte om regelverk.

Overingeniør Nils Eilif Hætta ved Alta trafikkstasjon forteller at i samtalen som han hadde med Arctic Ambulanse-lederen kom det frem at det ikke var betalt årsavgift for ambulansene. Noen av bilene hadde heller ikke vært gjennom lovpålagt eu-kontroll, og at disse allerede var begjært avskiltet.

– Da sa jeg til Johan Turi som eier Arctic Ambulanse at han har mulighet til å avskilte bilene, og levere skiltene til statens vegvesen. Dette ville hindre bilene å bli begjært avskiltet.

LES OGSÅ: Ambulanser avskiltet

– Kun eier kan hente skiltene

Nils Eilif Hætta i Alta trafikkstasjon vil ikke spekulere i hvordan avtale Arctic Ambulanse har med Helse Finnmark.

– Men det er slik at eier kan skru av skiltene på sine egne biler og levere inn disse. Vi kan beholde skiltene hos oss i seks måneder før disse blir makulert.

Tilslutt vil Hætta påpeke at skiltene kan kun leveres tilbake til vedkommende som står registrert som eier av kjøretøyene. Eier har også mulighet ved fullmakt å sende andre til å hente skiltene.

GULDAL: Álttá trafikkstasjon ja Arctic Ambulanse

– Flere ambulanser avskiltes

Daglig leder ved Arctic Ambulanse, Johan Turi, bekrefter at på lørdag ble tre av ambulansene avskiltet.

– Helse Finnmark har ikke vist noen interesse for å lage leieavtale med oss. Vi trenger inntekter hvis vi skal kunne holde bilene på veiene, og årsavgifter og forsikringer må betales.

Arctic Ambulanse vil med tiden avskilte alle ambulansene som er i deres navn og forsatt ruller lovlig på veien.

– Vi som eier må avskilte ambulansene når ikke vi betaler årsavgift. Vi har heller ikke bruk for disse bilene, forteller Turi.

Ikke redd for rettssak

Helse Finnmark har politianmeldt avskiltingen. Men Turi er klar i sin sak, skiltene kommer ikke på igjen.

– Det kommer ikke på tale. Vi har nå har fått klar beskjed av trafikkstasjonen om å levere inn skiltene. Helse Finnmark får ikke skiltene før saken er løst, avslutter Turi.