Ina-Theres Sparrok er årets unge reindriftsutøver

– Vi er helt avhengig av å ha unge reindriftsutøvere som ønsker å satse på reindrift, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ina-Theres Sparrok

Ina-Theres Sparrok er årets unge reindriftutøver i 2018

Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt

Ina-Theres Sparrok ble under Norske Reindriftsamers Landsforbunds landsmøte i Karasjok i dag tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver.

– Tusen takk, nå ble jeg veldig glad. Det føles stort at dere har valgt meg, og det oppmuntrer meg til å jobbe videre i reindriften, sa Ina-Theres fra scenen.

– God ambassadør

– Ina-Theres Sparrok er en verdig vinner. Gjennom sin næringsaktivitet og engasjement har Ina-Theres bidratt til å bygge opp om reindrifta sitt omdømme og øke kunnskapen om reindrift generelt og om den sørsamiske reindrifta spesielt, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dale mener de er helt avhengig av å ha unge reindriftsutøvere som ønsker å satse på reindrift og som bidrar til å videreutvikle livskraftige og bærekraftige reindriftssamiske samfunn.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (bilde tatt ved en tidligere anledning i Karasjok) delte ut prisen under årets landsmøte.

Foto: Gyda Hesla/NRK

Begrunnelsen til at de har valgt henne er slik:

«Vedkommende har pekt seg ut som en dyktig formidler og en promotør av den samiske reindriften gjennom aktiv bruk av sosiale medier og da gjerne gjennom video og billedbruk.

Selv om vedkommende kan oppfattes som noe stillfaren og forsiktig evner vedkommende å skape engasjement og er en god ambassadør for reindriften generelt og for den sørsamiske reindriften spesielt.»

Lever for og av reinsdyrene

Ina-Theres er 23 år gammel og kommer fra Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt som strekker seg over Trøndelag og Nordland.

Å drive med reinsdyr er det hun lever for, og av. Naturen og reinsdyrene er ikke bare en del av henne, det er henne.

Hun sto i front da reineiere i reinbeitedistriktet Voengelh Njaarke, Sametinget, Naturvernforbundet og Norske Reindriftsamers Landsforbund var alle imot vindmøllepark i Kalvvatnan som til slutt ikke fikk konsesjon.

Juryen har bestått av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL-leder Ellinor Jåma. I tillegg er lederen av Markedsutvalget for reinkjøtt, John Anders Lifjell, vært medlem i juryen.

Årets reinkjøttformidler

I tillegg til å kåre årets reindriftsutøver, ble Skodi Rein fra Karasjok utpekt som årets reinkjøttformidler.

John Anders Sara

Skodi Rein og Johan Anders Sara mottok pris som årets reinkjøttformidler

Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt

I årets utvelgelsen har juryen særlig vektlagt bedriftens evne og innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt.