NRK Meny
Normal

ILO-169 brakt fram for den finske riksdagen

Torsdag ble ratifiseringsforslaget av ILOs urfolkkonvensjon til den finske regjeringen presentert for riksdagen – sametingspresidenten er spent.

– Nå skal selvfølgelig riksdagen behandle forslaget, og det er forventet, sier Finlands sametingspresident Klemetti Näkkäläjärvi.

Men han har stor tro på at ratifiseringsforslaget skal godkjennes med tanke på at regjeringspartiene har flertall på riksdagen.


ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater av 1989 kan allerede neste uke være på agendaen til den finske riksdagen.

Hva som vil skje, eller om det vil føre til endringer, dersom konvensjonen som skal sikre urfolksrettigheter nå blir ratifisert er sametingspresidenten usikker på.


– Det er vanskelig å si om det umiddelbart vil føre til noen konkrete endringer for samene i Finland, for den vil vel antakelig ikke tre i kraft før om ett år etter at den er ratifisert, sier han.

Klemetti Näkkäläjärvi

Presidenten for Sametinget i Finland Klemetti Näkkäläjärvi er spent på hva resultatet blir dersom Finland godkjenner internasjonalt vedtatte retningslinjer for urfolks rettigheter. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK